Powered by Smartsupp
top of page

GDPR - Informații de gestionare a datelor

Politica de confidențialitate

INFORMAȚII DE GESTIONAREA DATELOR PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI FIZICE ÎNCERCATE CU PRIVIRE LA GESTIONAREA DATELOR DVS.

Conţinut

 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

NUMELE PROCESATORULUI DE DATE

II. CAPITOL

NUMELE PROCESATORILOR DE DATE

III. CAPITOL

ASIGURAREA LEGALITATII GESTIONAREA DATELOR

ARC. CAPITOL

GESTIONAREA DATELOR VISITATORILOR PE SITE-UL COMPANIEI  -  INFORMATII PRIVIND UTILIZAREA COOKIELOR

CAPITOLUL V

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI ÎN VEDERE

VI. CAPITOL

Temei juridic pentru gestionarea datelor

VII. CAPITOL

Scopul managementului datelor

VIII. CAPITOL

Domeniul de aplicare al datelor gestionate

IX. CAPITOL

Durata managementului datelor

CAPITOLUL X

Metoda de gestionare a datelor

XI. CAPITOL

Solicitare de informații, corectare, ștergere, blocare a datelor

XII. CAPITOL

Remediu legal

XIII. CAPITOL

Modificabilitate unilaterală

 

 

 

 

INTRODUCERE

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI Privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și privind abrogarea Regulamentului 95/46/EC_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ (denumit în continuare: Regulament) prevede că  Operatorul de date ia măsuri adecvate pentru a se asigura că persoana vizată, -bb3b -136bad5cf58d_ furnizează fiecare informație într-o formă concisă, transparentă, de înțeles și ușor accesibilă, formulată în mod clar și înțeles, și că Operatorul de date facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate.

 

CXII din 2011. este, de asemenea, cerut de lege.

 

Ne conformăm acestei obligații legale furnizând informațiile de mai jos.

 

Informațiile trebuie publicate pe site-ul companiei sau trimise persoanei în cauză la cerere.

 

CAPITOLUL I

NUMELE PROCESATORULUI DE DATE

 

Editorul acestor informații, de asemenea, operatorul de date:

Detalii operator de date:

Nume:

PlusTvNews Service Company Limited

Sediu:

1068 Budapesta, Városligeti fasor 10. Etajul 1 24/25

Adresa poștală:

1068 Budapesta, Városligeti fasor 10. Etajul 1 24/25

Instanța de înregistrare:

Curtea Metropolitană

Număr de înregistrare al companiei:

01 09 943657

Cod fiscal:

22789730-2-42

Reprezentant:

Director general György Ferenc Ambele

Număr de telefon:

06 1 445 2164

E-mail:

ferencboth@videoportre.hu

Site:

http://www.videoportre.hu

(în continuare: Companie)

 

II. CAPITOL

NUMELE PROCESATORILOR DE DATE

 

Procesor de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date; (Regulament  Articolul 4, 8)

 

Utilizarea operatorului de date nu necesită acordul prealabil al persoanei vizate, dar sunt necesare informații. În consecință, vă oferim următoarele informații:

 

1. Furnizorul de servicii IT al companiei noastre

 

Furnizorul de servicii IT al companiei noastre

 

Pentru întreținerea și gestionarea site-urilor sale, compania noastră folosește un procesator de date care furnizează serviciile IT (serviciu de găzduire)  și în acest context - pe durata contractului nostru cu acesta - gestionează datele furnizate pe site, operațiunea efectuată de acesta de stocare a datelor personale pe server.

 

Numele acestui procesor de date este următorul:

Google Ireland Limited
Casa Gordon
Strada Barrow
Dublin 4
Irlanda
Cod fiscal: IE 6388047V

 

2.  Alte date de gestionare:

 

În plus față de cele de mai sus, datele cu caracter personal referitoare la Persoana vizată pot fi transmise numai în cazul cerut de lege sau pe baza consimțământului Persoanei vizate.

 

 

III. CAPITOL

ASIGURAREA LEGALITATII GESTIONAREA DATELOR

 

1. Gestionarea datelor pe baza consimțământului persoanei vizate

 

(1)  În cazul în care Compania  dorește să efectueze gestionarea datelor pe baza consimțământului, consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal și trebuie să i se solicite informații din formularul de solicitare a datelor specificate în reglementările de gestionare a datelor.

 

(2) Consimțământul este luat în considerare și în cazul în care persoana vizată bifează o căsuță relevantă atunci când accesează site-ul Companiei , realizează setări tehnice relevante atunci când folosește servicii legate de societatea informațională și orice altă declarație sau act care , în contextul dat, indică în mod clar consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea planificată a datelor sale cu caracter personal. Tăcerea, o căsuță pre-bifată sau inacțiunea, prin urmare, nu constituie consimțământ.

 

(3) Consimțământul acoperă toate activitățile de gestionare a datelor desfășurate în același scop sau scopuri. Dacă prelucrarea datelor servește mai multor scopuri în același timp, consimțământul trebuie dat pentru toate scopurile de prelucrare a datelor.

 

(4) În cazul în care persoana vizată își dă consimțământul în contextul unei declarații scrise care se aplică și altor aspecte - de exemplu încheierea unui contract de vânzare sau de servicii  - cererea de consimțământ trebuie depusă în un mod care se distinge clar de aceste alte chestiuni, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, cu un limbaj clar și simplu. Orice parte a unei astfel de declarații care conține consimțământul persoanei vizate care încalcă Regulamentul nu este obligatorie.

 

(5) Societatea nu poate supune încheierea sau executarea unui contract de consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care nu sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

 

(6) Retragerea consimțământului trebuie să fie posibilă în același mod simplu ca și acordarea acestuia.

 

(7) În cazul în care înregistrarea datelor cu caracter personal a avut loc cu consimțământul persoanei vizate, operatorul de date poate, în lipsa unei alte prevederi din lege, să prelucreze datele înregistrate în scopul îndeplinirii obligației legale relevante, fără a mai avea nevoie consimțământ separat, precum și după retragerea consimțământului persoanei vizate.

 

2. Gestionarea datelor pe baza îndeplinirii unei obligații legale

 

(1) În cazul gestionării datelor în baza obligațiilor legale, sfera datelor care pot fi prelucrate, scopul gestionării datelor, durata stocării datelor, precum și destinatarii sunt reglementați de prevederile legislației subiacente.

(2) Gestionarea datelor pe baza titlului legal de îndeplinire a unei obligații legale este independentă de consimțământul persoanei vizate, astfel cum gestionarea datelor este definită de lege. În acest caz, înainte de începerea procesării datelor, persoana vizată trebuie informată că prelucrarea datelor este obligatorie, iar persoana vizată trebuie informată în mod clar și detaliat cu privire la toate faptele legate de prelucrarea datelor sale înainte de începerea procesării datelor, inclusiv, în special, scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor, persoana îndreptățită la gestionarea datelor și prelucrarea datelor, cu privire la durata gestionării datelor, dacă datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt gestionate de operatorul de date pe baza dispozițiilor legale relevante. obligația și despre cine poate vedea datele. Informațiile trebuie să acopere, de asemenea, drepturile și căile de atac ale persoanei vizate. În cazul gestionării obligatorii a datelor, informațiile pot fi furnizate și prin publicarea unei trimiteri la prevederile legale care conțin informațiile de mai sus.

 

3.  Promovarea drepturilor persoanei vizate

 

Pe parcursul întregii gestionări a datelor, Compania este obligată să asigure exercitarea drepturilor persoanei vizate.

 

 

ARC. CAPITOL

GESTIONAREA DATELOR VISITATORILOR PE SITE-UL COMPANIEI  -  INFORMATII PRIVIND UTILIZAREA COOKIELOR

 

1. Vizitatorii site-ului trebuie să fie informați cu privire la utilizarea cookie-urilor pe site, iar în acest sens trebuie să li se solicite acordul - cu excepția cookie-urilor de sesiune care sunt absolut necesare din punct de vedere tehnic.

 

2.  Informații generale despre cookie-uri

 

2.1. Un cookie este date pe care site-ul web vizitat le trimite browserului vizitatorului (sub forma unui nume și valoare variabilei) pentru ca acesta să le poată stoca și ulterior același site să-și poată încărca conținutul. Cookie-urile pot fi valabile, pot fi valabile până la închiderea browserului sau pentru o perioadă nelimitată de timp. Aceasta modifică datele de pe mașina utilizatorului.

 

2.2.  Esența cookie-ului  este că, datorită naturii serviciilor site-ului, este necesară marcarea unui utilizator pe pagina respectivă (de ex. ) și, în consecință, cunoașteți următorul mâner. Pericolul constă în faptul că utilizatorul nu este întotdeauna conștient de acest lucru și operatorul site-ului web sau   alt furnizor de servicii al cărui conținut este integrat în site ar putea fi capabil să urmărească utilizatorul (de exemplu, Facebook, Google Analytics), creând astfel un profil despre acesta, iar în acest caz conținutul cookie-ului poate fi considerat date personale.

 

2.3.  Tipuri de cookie-uri:

2.3.1. Cookie-uri de sesiune necesare din punct de vedere tehnic: fără de care site-ul pur și simplu nu ar funcționa funcțional, sunt folosite pentru a identifica utilizatorul, de ex. necesar să gestionezi dacă ai intrat, ce ai pus în coș etc. Aceasta este de obicei stocarea unui ID de sesiune, restul datelor sunt stocate pe server, ceea ce este, prin urmare, mai sigur. Există un aspect de securitate, dacă valoarea cookie-ului de sesiune nu este generată bine, există riscul unui atac de sesizare, deci este absolut necesar ca aceste valori să fie generate corect. Alte terminologii apelează la toate modulele cookie care  sunt șterse când părăsiți browserul (o sesiune este o utilizare a browserului de la început până la ieșire).

2.3.2. Cookie-uri care facilitează utilizarea: așa numiți cookie-uri care amintesc alegerile utilizatorului, de exemplu sub ce formă dorește utilizatorul să vadă pagina. Aceste tipuri de cookie-uri înseamnă în esență datele de setare stocate în cookie.

2.3.3. Cookie-uri de performanță: deși au puțină legătură cu „performanța”, cookie-urile care colectează informații  despre comportamentul utilizatorului, timpul petrecut și clicurile pe site-ul web vizitat sunt de obicei numite așa. Acestea sunt de obicei aplicații terță parte (de exemplu, Google Analytics, AdWords,  sau cookie-uri Yandex.ru). Acestea sunt potrivite pentru profilarea vizitatorului.

Puteți afla mai multe despre cookie-urile Google Analytics aici:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Puteți afla mai multe despre cookie-urile Google AdWords aici:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=ro

 

2.4. Nu este obligatoriu să acceptați sau să permiteți utilizarea cookie-urilor.  Vă puteți reseta setările browserului astfel încât acesta să respingă toate cookie-urile sau să indice când sistemul trimite în prezent un cookie._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile în mod implicit, acestea pot fi de obicei modificate pentru a preveni acceptarea automată și pentru a vă oferi o alegere de fiecare dată.

Puteți găsi informații despre setările cookie ale celor mai populare browsere la linkurile de mai jos
• Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro
• Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelizeze-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge:http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari:https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Cu toate acestea, dorim să subliniem că  este posibil ca anumite funcții sau servicii ale site-ului web să nu funcționeze corect fără cookie-uri.

 

3.  Informații despre cookie-urile utilizate pe site-ul Companiei și datele create în timpul vizitei

 

3.1. Domeniul de aplicare al datelor gestionate în timpul vizitei:  Site-ul companiei noastre colectează următoarele date despre vizitator,  și dispozitivul utilizat de_05-1958de905-1971905-1941 bb3b-136bad5cf58d_ înregistrează și gestionează:
• adresa IP folosită de vizitator,
• tipul de browser,
• caracteristicile sistemului de operare al dispozitivului utilizat pentru navigare (setat limba),
• data vizitei,
• pagina (sub)pagina, funcția sau serviciul vizitat.

• faceți clic.

 

Păstrăm aceste date timp de maximum 90 de zile și pot fi utilizate în principal pentru a investiga incidente de securitate.

 

3.2. Cookie-uri utilizate pe site

 

3.2.1. Cookie-urile de sesiune sunt esențiale din punct de vedere tehnic

Scopul managementului datelor este de a asigura buna functionare a site-ului. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca vizitatorii să poată naviga pe site, să utilizeze funcțiile acestuia fără probleme și pe deplin, serviciile disponibile prin intermediul site-ului, deci – printre altele – în special comentarea acțiunilor efectuate de vizitator pe paginile date sau identificarea utilizatorul conectat în timpul unei vizite . Durata de gestionare a datelor a acestor cookie-uri se aplica doar vizitei curente a vizitatorului, acest tip de cookie este sters automat de pe computer la incheierea sesiunii sau cand browserul este inchis.

 

Temeiul legal pentru această gestionare a datelor este Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte legate de serviciile comerciale electronice și serviciile societății informaționale. Act (Elkertv.) 13/A. § (3), conform căruia furnizorul de servicii  poate prelucra datele cu caracter personal care sunt absolut necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului în scopul furnizării serviciului. În cazul în care celelalte condiții sunt aceleași, furnizorul de servicii trebuie să aleagă și în orice caz să opereze instrumentele utilizate în furnizarea de servicii legate de societatea informațională în așa fel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă acest lucru este absolut necesar pentru furnizarea de deservirea si indeplinirea altor obiective definite in prezenta lege sunt necesare, dar si in acest caz numai in masura si pentru timpul necesar.

 

3.2.1. Cookie-uri care facilitează utilizarea:

 

Acestea amintesc alegerile utilizatorului, de exemplu sub ce formă dorește utilizatorul să vadă pagina. Aceste tipuri de cookie-uri înseamnă în esență datele de setare stocate în cookie.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul vizitatorului.

Scopul gestionării datelor: Creșterea eficienței serviciului,   experiența utilizatorului, făcând utilizarea site-ului web mai convenabilă.

Aceste date se află mai degrabă pe computerul utilizatorului, site-ul poate accesa și recunoaște vizitatorul doar prin intermediul acestuia.

 

3.2.2.  Cookie-uri de performanță:

Sunt colectate informații despre comportamentul utilizatorului, timpul petrecut și clicurile pe site-ul web vizitat. Acestea sunt de obicei aplicații terță parte (de exemplu, Google Analytics, AdWords).

Temei juridic pentru gestionarea datelor: consimțământul persoanei vizate.

Scopul managementului datelor: analiza site-ului, trimiterea ofertelor publicitare.

 

 

 

CAPITOLUL V

INFORMAȚII PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI ÎN VEDERE

 

I.   Drepturile persoanei vizate pe scurt:

1. Informare transparentă, comunicare și facilitarea exercitării drepturilor persoanei vizate 

2. Dreptul la informații preliminare – dacă sunt colectate date cu caracter personal de la persoana vizată

3. Informarea persoanei vizate și a informațiilor care urmează să fie puse la dispoziție dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de către operatorul de date 

4. Dreptul de acces al persoanei vizate

5. Dreptul la rectificare

6. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

7. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

8. Obligația de notificare legată de corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de limitarea gestionării datelor

9. Dreptul la portabilitatea datelor

10. Dreptul la protest

11. Luare automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

12. Limitări

13. Informarea persoanei vizate despre incidentul privind protecția datelor

14. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere (dreptul la o cale de atac oficială)

15. Dreptul la un recurs judiciar efectiv împotriva autorității de supraveghere

16. Dreptul la un recurs judiciar efectiv împotriva operatorului sau operatorului de date

 

II. Drepturile persoanei vizate în detaliu:

 

1. Informare transparentă, comunicare și facilitarea exercitării drepturilor persoanei vizate 

 

1.1. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate toate informațiile și fiecare informație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal într-o formă concisă, transparentă, ușor de înțeles și ușor accesibilă, formulată în mod clar și inteligibil, în special în cazul oricăror informații adresate copiilor. . Informațiile trebuie furnizate în scris sau în alt mod, inclusiv, după caz, pe cale electronică. Informațiile verbale pot fi furnizate și la cererea persoanei vizate, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fi fost verificată în alt mod.

 

1.2. Operatorul de date trebuie să  să faciliteze exercitarea drepturilor persoanei vizate.

 

1.3. Operatorul de date informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz în termen de o lună de la primirea cererii, cu privire la măsurile luate ca urmare a solicitării sale de exercitare a drepturilor sale. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni în condițiile prevăzute în Regulament. despre care persoana vizată trebuie informată.

 

1.4. În cazul în care operatorul de date nu ia măsuri în urma solicitării persoanei vizate, acesta va informa persoana vizată fără întârziere, dar cel târziu în termen de o lună de la primirea solicitării, cu privire la motivele neacționării, precum și că persoana vizată poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere și își poate exercita dreptul la căi de atac judiciare.

 

1.5. Operatorul de date oferă informații și informații despre drepturile persoanei vizate  și măsuri în mod gratuit, cu toate acestea, în cazurile descrise în Regulament, se poate percepe o taxă.

 

Normele detaliate pot fi găsite la articolul 12 din regulament.

 

2. Dreptul la informații preliminare – dacă sunt colectate date cu caracter personal de la persoana vizată

 

2.1. Persoana vizată are dreptul de a primi informații despre faptele și informațiile legate de gestionarea datelor înainte de începerea gestionării datelor.  În acest cadru, persoana vizată trebuie informată:

a)   despre identitatea și datele de contact ale operatorului de date și ale reprezentantului acestuia,

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă există),

c) scopul prelucrării planificate a datelor cu caracter personal și temeiul juridic al prelucrării datelor,

d) în cazul prelucrării datelor în baza  aplicarea unui interes legitim , despre interesele legitime ale operatorului de date, ale unui terț

e) despre destinatarii datelor cu caracter personal - cu care se comunică datele cu caracter personal - și categoriile de destinatari, dacă există;

e) după caz, faptul că operatorul de date dorește să transfere datele cu caracter personal într-o țară terță sau organizație internațională.

 

2.2. Pentru a asigura o gestionare corectă și transparentă a datelor, operatorul de date trebuie să informeze persoana vizată cu privire la următoarele informații suplimentare:

a) asupra perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, asupra criteriilor de determinare a acestei perioade;

b) dreptul persoanei vizate de a solicita de la operatorul de date acces la datele cu caracter personal care o privesc, corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora și de a se opune prelucrării acestor date cu caracter personal, precum și dreptul persoanei vizate la portabilitatea datelor; ;

c) în cazul prelucrării datelor în baza consimțământului persoanei vizate, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, ceea ce nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere;

d) cu privire la dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

e) dacă furnizarea datelor cu caracter personal are la bază o legislație sau o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze datele cu caracter personal și ce consecințe posibile are nefurnizarea; datele pot avea;

f) despre faptul  luarea deciziilor automatizate, inclusiv profilarea, precum si, cel putin in aceste cazuri, despre logica aplicata,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d informatii despre_ si inteligibile importanța unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru persoana în cauză.

 

2.3. În cazul în care operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare suplimentară a datelor cu caracter personal într-un alt scop decât scopul colectării acestora, trebuie să informeze persoana vizată cu privire la acest scop diferit și toate informațiile suplimentare relevante înainte de prelucrarea ulterioară a datelor.

 

Normele detaliate privind dreptul la informare prealabilă sunt cuprinse în articolul 13 din regulament.

 

3. Informarea persoanei vizate și a informațiilor care urmează să fie puse la dispoziție dacă datele cu caracter personal nu au fost obținute de către operatorul de date 

 

3.1. În cazul în care operatorul de date nu a obținut datele cu caracter personal de la persoana vizată, controlorul de date  către controlorul de date  în termen de o lună de la achiziționarea datelor cu caracter personal. -3194-bb3b-136bad5cf58d_ cel mai târziu; dacă datele cu caracter personal sunt utilizate în scopul contactării persoanei vizate, cel puțin în timpul primului contact cu persoana vizată; sau în cazul în care se preconizează ca datele să fie comunicate altui destinatar, cel târziu în momentul în care datele cu caracter personal sunt comunicate pentru prima dată, trebuie să vă informați despre faptele și informațiile menționate la pct. 2 de mai sus, precum și categoriile de datele cu caracter personal în cauză, precum și  sursa datelor cu caracter personal_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ și, după caz, dacă datele provin din surse disponibile publicului.

 

3.2. Regulile suplimentare sunt reglementate de punctul 2 anterior (Dreptul la informații preliminare) .

 

Normele detaliate ale acestor informații sunt cuprinse la articolul 14 din regulament.

 

4. Dreptul de acces al persoanei vizate

 

4.1. Persoana vizată are dreptul de a primi feedback de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă o astfel de prelucrare a datelor este în curs, are dreptul să dețină datele cu caracter personal și cele 2-3 menționate mai sus. obține acces la informațiile conexe scrise în punctul (Regulamentul Articolul 15).

 

4.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, persoana vizată are dreptul de a primi informații despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul privind transferul.

 

4.3. Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal vizate pentru gestionarea datelor. Pentru copiile suplimentare solicitate de persoana vizată, operatorul de date poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

 

Normele detaliate privind dreptul de acces al persoanei vizate sunt cuprinse în articolul 15 din regulament.

 

5. Dreptul la rectificare

 

5.1. Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să corecteze datele cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate, la cerere.

 

5.2. Ținând cont de scopul gestionării datelor, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

 

Aceste reguli  sunt cuprinse în articolul 16 din Regulament.

 

6. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)

 

6.1. Persoana vizată are dreptul ca operatorul de date să șteargă fără întârziere nejustificată datele cu caracter personal care o privesc, , iar operatorul de date este obligat să șteargă fără întârziere nejustificată datele cu caracter personal care îl privesc pe persoana vizată_cc781905 -5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ ha

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

b) persoana vizată își retrage consimțământul care stă la baza gestionării datelor și nu există un alt temei legal pentru gestionarea datelor;

c) persoana vizată se opune prelucrării datelor sale și nu există un motiv legal imperativ pentru prelucrarea datelor;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date;

f) colectarea datelor cu caracter personal a avut loc în legătură cu oferirea de servicii legate de societatea informațională oferite direct copiilor.

 

6.2. Dreptul la ștergere nu poate fi exercitat dacă este necesară gestionarea datelor

a) în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare;

b) în scopul îndeplinirii unei obligații conform legislației UE sau a statelor membre aplicabile operatorului de date sau în scopul îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în contextul exercitării unei autorități publice conferite operatorului de date ;

c) pe baza interesului public în domeniul sănătăţii publice;

d) în scopul arhivării în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, dacă dreptul la ștergere ar face posibil ca această gestionare a datelor să fie imposibilă sau să o pericliteze grav; obsesie

e) să prezinte, să execute și să apere pretenții legale.

 

Normele detaliate privind dreptul la ștergere sunt cuprinse în articolul 17 din regulament.

 

7. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor

 

7.1. În cazul restricțiilor de gestionare a datelor, astfel de date cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, cu excepția stocării, sau pentru a depune, executa sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice. , sau în interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 

7.2. Persoana vizată are dreptul de a solicita ca Operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele:

a) persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care limitarea se aplică perioadei care permite Operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

b) gestionarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

c) Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor, dar persoana vizată le solicită să depună, să execute sau să apere pretenții legale; obsesie

d) persoana vizată s-a opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția se aplică perioadei până la care se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele legitime ale persoanei vizate.

 

7.3. Persoana vizată trebuie informată în prealabil cu privire la ridicarea limitării gestionării datelor.

 

Normele relevante sunt cuprinse în articolul 18 din regulament.

 

8. Obligația de notificare legată de corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de limitarea gestionării datelor

Managerul de date informează toți destinatarii cu privire la toate corectările, ștergerile sau restricțiile de gestionare a datelor cărora sau cărora le-au fost comunicate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau necesită un efort disproporționat de mare. La solicitarea persoanei vizate, operatorul de date informează despre acești destinatari.

 

Aceste reguli pot fi găsite la articolul 19 din regulament.

 

9. Dreptul la portabilitatea datelor

 

9.1. În condițiile prevăzute în Regulament, persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc furnizate unui operator de date într-un format segmentat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină și are, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date către altcineva. operator de date fără a fi împiedicat de operatorul de date căruia i-ați pus datele personale la dispoziție, dacă

a) gestionarea datelor se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

b) gestionarea datelor are loc în mod automatizat.

 

9.2. Persoana vizată poate solicita și transmiterea directă a datelor cu caracter personal între operatorii de date.

 

9.3. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu poate încălca articolul 17 din Regulamentul  (Dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat"). Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor este în interes public sau este necesară pentru executarea unei sarcini îndeplinite în contextul exercitării autorității publice delegate operatorului de date.Acest drept nu poate afecta negativ drepturile și libertățile altora.

 

Normele detaliate sunt cuprinse la articolul 20 din regulament.

 

10. Dreptul la protest

 

10.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment datelor sale cu caracter personal din motive legate de propria situație de interes public, în îndeplinirea unei sarcini publice  (Articolul 6 (1) e) ) sau în interes legitim (articolul 6 f))_cc781905- împotriva prelucrării bazate pe 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_, inclusiv profilarea în baza prevederilor mai sus menționate. În acest caz, operatorul de date nu poate prelucra în continuare datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau care sunt necesare pentru prezentarea, executarea sau apărarea pretențiilor legale sunt legate.

10.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea achiziției directe de afaceri, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are legătură cu achiziția directă de afaceri.  Dacă persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul achiziției directe de afaceri, atunci datele personale nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

10.3. Aceste drepturi  trebuie atrase în mod explicit în atenția persoanei vizate cel târziu în timpul primului contact, iar informațiile relevante trebuie afișate clar și separat de toate celelalte informații.

10.4. Persoana vizată își poate exercita și dreptul de protest folosind mijloace automate bazate pe specificații tehnice.

10.5. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc din motive legate de propria situație, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor este necesară pentru realizarea o sarcină îndeplinită din motive de interes public.

 

Regulile relevante sunt cuprinse în articolul din Regulamentul .

 

11. Luare automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

 

11.1. Persoana vizată are dreptul de a nu fi acoperită de domeniul de aplicare a unei decizii bazate exclusiv pe gestionarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri, care ar avea un efect juridic asupra sa sau l-ar afecta într-o măsură similară.

 

11.2. Acest drept nu se aplică dacă decizia:

a)   este necesar în vederea încheierii sau îndeplinirii contractului dintre persoana vizată și operatorul de date;

b)   este posibilă prin legislația UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date, care stabilește și măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor legitime ale persoanei vizate; obsesie

c) se bazează pe consimțământul expres al persoanei vizate.

 

11.3. În cazurile menționate la punctele a) și c) din precedente , operatorul de date este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul persoanei vizate de a solicita intervenția umană din partea operatorului de date, de a vă exprima punctul de vedere și de a formula o obiecție la decizie.

 

Normele suplimentare sunt cuprinse la articolul 22 din regulament.

 

12. Limitări

 

Legea UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date sau operatorului de date poate limita domeniul de aplicare al drepturilor și obligațiilor (articolul 12-22, articolul 34, articolul 5 din regulament)  dacă restricția respectă conţinutul esenţial al drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

 

Condițiile acestei restricții sunt cuprinse în articolul 23 din regulament.

 

13. Informarea persoanei vizate despre incidentul privind protecția datelor

 

13.1. Dacă incidentul de protecție a datelor implică probabil un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul de date trebuie să informeze persoana vizată cu privire la incidentul de protecție a datelor fără întârzieri nejustificate. În aceste informații, natura incidentului privind protecția datelor trebuie descrisă într-o manieră clară și înțeleasă și trebuie dezvăluite cel puțin următoarele:

 

a) numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altei persoane de contact care furnizează informații suplimentare;

c) trebuie descrise consecințele probabile ale incidentului privind protecția datelor;

d) măsurile luate sau planificate de operatorul de date pentru remedierea incidentului de protecție a datelor trebuie să fie dezvăluite, inclusiv, după caz, măsuri care vizează atenuarea oricăror consecințe negative rezultate din incidentul de protecție a datelor.

 

13.2. Persoana vizată nu trebuie informată dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

a) operatorul de date a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecție și aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de incidentul de protecție a datelor, în special acele măsuri - cum ar fi utilizarea criptării - care ar fi de neînțeles pentru persoanele neautorizate să accesează datele personale pe care le fac datele;

b) după incidentul de protecție a datelor, operatorul de date a luat măsuri suplimentare pentru a se asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate este puțin probabil să se materializeze în viitor;

c) furnizarea de informații ar necesita un efort disproporționat. În astfel de cazuri, persoanele vizate trebuie să fie informate prin informații publicate public sau trebuie luată o măsură similară care să asigure informații la fel de eficace persoanelor vizate.

 

Reguli suplimentare sunt cuprinse în articolul 34 din Decret  .

 

14. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere (dreptul la o cale de atac oficială)

 

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere - în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări - dacă, în opinia persoanei vizate, prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc încalcă Regulamentul.  Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea este obligată să informeze clientul despre evoluțiile procedurale legate de plângere și rezultatul acesteia, inclusiv dacă clientul are dreptul la o cale de atac judiciară.

 

Aceste reguli sunt cuprinse în articolul 77 din regulament.

 

15. Dreptul la un recurs judiciar efectiv împotriva autorității de supraveghere

 

15.1. Fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau extrajudiciare, toate persoanele fizice și juridice au dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva deciziei cu caracter obligatoriu a autorității de supraveghere.

 

15.2. Fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau extrajudiciare, toate persoanele vizate au dreptul la un recurs judiciar efectiv dacă autoritatea de supraveghere competentă nu se ocupă de plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni de la evoluțiile procedurale legate de plângerea depusă sau rezultatul acesteia.

 

15.3. Procedura împotriva autorității de supraveghere trebuie să fie deschisă în fața instanței din statul membru în care își are sediul autoritatea de supraveghere.

 

15.4. În cazul în care se inițiază o acțiune împotriva unei decizii a autorității de supraveghere în legătură cu care Consiliul a emis anterior un aviz sau a luat o decizie în cadrul mecanismului de uniformizare, autoritatea de supraveghere este obligată să transmită această aviz sau decizie instanței.

 

Aceste reguli sunt cuprinse în articolul 78 din regulament.

 

16. Dreptul la un recurs judiciar efectiv împotriva operatorului sau operatorului de date

 

16.1. Fără a aduce atingere căilor de atac administrative sau extrajudiciare disponibile, inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă dacă, în opinia sa, i-au fost încălcate drepturile conform prezentului regulament. ca urmare a prelucrării datelor sale personale neconforme cu prezentul regulament.

 

16.2. Procedurile împotriva operatorului sau împuternicitului de date trebuie să fie inițiate în fața instanței din statul membru în care își desfășoară activitatea operatorul sau împuternicitul de date. O astfel de procedură poate fi inițiată și în fața instanței din statul membru în care are reședința obișnuită a persoanei în cauză, cu excepția cazului în care operatorul de date sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru care acționează în calitate de autoritate publică.

 

Aceste reguli sunt cuprinse în articolul 79 din regulament.

 

 

VI. CAPITOL

Temei juridic pentru gestionarea datelor

 

Înregistrarea managementului datelor:

 

Pentru gestionarea datelor, Infotv. Potrivit Secțiunii 5 (1) lit. a), pe baza consimțământului voluntar al persoanei în cauză (denumit în continuare „Intimatul”), precum și CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale serviciilor conexe către societatea informaţională. are loc în baza legii.

 

17.1. Prin utilizarea serviciului oferit de Operatorul de date, prin înregistrare, prin utilizarea site-ului web al Operatorului de date, prin completarea unor chestionare și prin furnizarea voluntară a datelor sale personale, Persoana vizată își dă acordul cu gestionarea datelor.

17.2. Consimțământul acoperă în special următoarele operațiuni de gestionare a datelor: colectarea, înregistrarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, transmiterea, dezvăluirea, armonizarea sau conectarea, blocarea, ștergerea și distrugerea datelor.

17.3. Reprezentantul legal poate da consimțământul în numele unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și al unei persoane vizate de date altfel incapacitate. Un minor care a împlinit vârsta de 14 ani, dar nu a împlinit încă vârsta de 16 ani, precum și o persoană vizată cu capacitate de acțiune altfel limitată, își pot da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu consimțământul sau aprobarea ulterioară a reprezentantului lor legal. Persoana vizată, un minor care a împlinit vârsta de 16 ani, își poate da consimțământul în mod independent, consimțământul sau aprobarea ulterioară a reprezentantului său legal nu este necesar pentru valabilitatea declarației sale legale. Operatorul de date nu este în măsură să verifice autorizarea persoanei care consimtă sau să afle conținutul declarației reprezentantului legal, astfel încât Persoana vizată sau reprezentantul său legal garantează că consimțământul este conform legii. La utilizarea serviciului, Operatorul de date consideră că trebuie acordat acordul corespunzător al reprezentantului legal.

 

VII. CAPITOL

Scopul managementului datelor

18.1. Scopul managementului datelor:

NAIH-139012/2018. - introducerea serviciilor și produselor Operatorului de date către clienți, pregătirea, realizarea și post-comunicarea de filme portret, prelucrarea datelor în scopul deservirii utilizatorilor, utilizarea serviciilor conexe, producția de filme Portret video, prelucrarea datelor sub denumirea Magyarország Videós Arccképcsarnoka;

În acest sens, îndeplinirea sarcinilor administrative aferente acestora.

 

 

VIII. CAPITOL

Domeniul de aplicare al datelor gestionate

 

19.1. În cazul unor scopuri individuale de gestionare a datelor, gestionarea datelor efectuată de către Operatorul de date acoperă datele personale ale Subiecților datelor enumerate mai jos:

NAIH-139012/2018. - introducerea serviciilor și produselor Operatorului de date către clienți, pregătirea, realizarea și post-comunicarea de filme portret, prelucrarea datelor în scopul deservirii utilizatorilor, utilizarea serviciilor conexe, producția de filme Portret video, prelucrarea datelor sub denumirea Magyarország Videós Arccképcsarnoka;

19.2. Operatorul de date poate colecta în mod anonim date demografice sau de afaceri suplimentare de la Subiecții datelor, care - din cauza anonimatului - nu sunt considerate date personale.

19.3. Atunci când utilizați site-ul web al operatorului de date, informațiile tehnice trimise de browserul persoanei vizate sunt stocate în fișierele de jurnal ale serverului.

 

IX. CAPITOL

Durata managementului datelor

 

20.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate durează de la data comunicării datelor și până la ștergerea datelor de către Operatorul de date.

20.2. În cazul scopurilor individuale de gestionare a datelor, gestionarea datelor efectuată de Operatorul de date - în absența ștergerii anterioare la solicitarea Persoanei vizate - acoperă perioada specificată mai jos:

NAIH-139012/2018. - introducerea serviciilor și produselor Operatorului de date către clienți, pregătirea, realizarea și post-comunicarea de filme portret, prelucrarea datelor în scopul deservirii utilizatorilor, utilizarea serviciilor conexe, producția de filme Portret video, prelucrarea datelor sub denumirea Magyarország Videós Arccképcsarnoka;

de la data comunicării datelor până la retragerea consimțământului Persoanei vizate  tart.

20.3. -

20.4. Ștergerea din baza de date se poate face și la solicitarea Persoanei vizate, astfel încât gestionarea datelor – în perioadele specificate mai sus – continuă până când Persoana vizată solicită în mod expres Operatorului de date să-și ștergă datele.

20.5. Operatorul de date va șterge datele în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii Persoanei vizate.

20.6. Prevederile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de reținere definite de lege, de exemplu care decurg din reglementări contabile. Pe factura si alte documente contabile apar si datele serviciilor utilizate de catre clientii Operatorului de Date, aceste date neputand fi sterse din cauza reglementarilor contabile.

 

CAPITOLUL X

Metoda de gestionare a datelor

 

21.1. Persoana vizată își comunică datele cu caracter personal către Operatorul de date prin înregistrarea, folosind site-ul web al Operatorului de date, completând anumite chestionare, înregistrându-le prin poștă sau poștă electronică și, eventual, în alte moduri unice.

21.2. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt înregistrate separat în funcție de scopurile individuale de gestionare a datelor.

21.3. Domeniul de aplicare al celor care au acces la datele personale ale persoanelor vizate:

- angajații Operatorului de date;

- angajații Procesatorilor de date definiți mai jos;

- anumite autorități în legătură cu datele solicitate de aceștia în cadrul procedurilor oficiale și care trebuie furnizate de către Operatorul de date potrivit legii;

- angajații societății de gestionare a daunelor însărcinați de către Operatorul de date în scopul gestionării datoriilor restante;

- alte persoane pe baza consimțământului expres al Persoanei vizate.

21.4. Operatorul de date își asumă o obligație de strictă confidențialitate cu privire la datele personale pe care le gestionează fără nicio limitare de timp și nu le poate dezvălui unei terțe părți, cu excepția cazului în care persoana vizată își dă acordul.

 

XI. CAPITOL

Solicitare de informații, corectare, ștergere, blocare a datelor

 

22.1. Cel afectat

 1. puteți solicita informații despre gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 2. puteți solicita corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 3. puteți solicita ștergerea sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 4. vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

22.2. Operatorul de date informează doar persoana vizată de Infotv. Puteți refuza în cazurile specificate în Secțiunea 9, Alineatul (1) și Secțiunea 19.
22.3. La solicitarea Persoanei vizate, Operatorul de date furnizează informații despre datele pe care le gestionează sau prelucrează de către Operatorii de date comandați de acesta, scopul, temeiul legal și durata prelucrării datelor, numele și adresa Procesatorilor de date și a acestora. activități legate de prelucrarea datelor, precum și cine le primește și în ce scop, sau a primit datele. Operatorul de date este obligat să furnizeze informațiile în scris în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice în cazul unei solicitări în acest sens.
22.4. Operatorul de date trebuie să corecteze datele personale care nu corespund realității.
22.5. Datele personale trebuie șterse dacă

 1. manipularea acestuia este ilegală;

 2. persoana afectată de gestionarea datelor solicită ștergerea datelor;

 3. este incompletă sau incorectă – iar această stare nu poate fi corectată din punct de vedere juridic – cu condiția ca ștergerea să nu fie interzisă prin lege;

 4. scopul gestionării datelor a încetat;

 5. perioada legală de stocare a datelor a expirat;

 6. ștergerea a fost dispusă de instanță sau de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației.

XII. CAPITOL

Remediu legal

 

23.1. Persoana vizată este Infotv. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motivele specificate la § 21. În acest caz, Operatorul de date este obligat să examineze obiecția în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la depunerea cererii și să informeze solicitantul în scris despre rezultatul acesteia.

23.2. În cazul în care Persoana vizată nu este de acord cu decizia Operatorului de date sau dacă Operatorul de date pierde termenul limită, Persoana vizată se poate adresa instanței în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la notificarea deciziei sau în ultima zi a termenului.

23.3. În cazul încălcării drepturilor sale, Persoana vizată poate sesiza Infotv către o instanță, în special către instanța competentă, Tribunalul Capitalei din capitală. așa cum este definit în § 22.

23.4. De asemenea, puteți depune o cale de atac la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

 1. Nume: Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației

 2. Sediu: 1024 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 3. Site:www.naih.hu

 4. Telefon: +36 (1) 391-1400

 5. E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

XIII. CAPITOL

Modificabilitate unilaterală

24.1. Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste informații de gestionare a datelor.

24.2. Operatorul de date publică versiunea efectivă a acestor informații de gestionare a datelor pe site-ul său web. Prin utilizarea serviciului furnizat de Operatorul de date, Persoana vizată acceptă conținutul fișei de informare de gestionare a datelor modificată prin referire la acesta.

Data: Budapesta, 2023. 07 ianuarie

_________________________

PlusTvNews Kft.

Director general György Ferenc Ambele

cookie
bottom of page