Keresési találatok

70 találat erre: „ ”

 • Forgatások | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  14.693 5.387 109 10+ portréfilm órányi filmanyag terabyte archívum évnyi forgatás Filmforgatások A világ legnagyobb életpálya filmgyüjteménye Tevékenységünk díjmentes A Videó Portré elkészítése HD minőségben, valamint az elkészült film bemutatása Magyarország Videós Arcképcsarnoka rendszerében díjmentes. ​ Rendszerünkbe a bekerülés ajánlás által lehetséges. Az elkészült filmet bemutatjuk a zártkörű platformunkon. A szereplésről állítunk ki. tanúsítványt Opcionális Opcionálisan választható csomagárunk 195.000,- Ft + áfa Meghívás nélküli ár (jóváhagyás esetén) 370.000,- Ft + áfa Összes filmet bemutató platformunk online elérését biztosítjuk 5 évre. Full-HD filmet pendrive kártyán átadjuk szabad felhasználásra. Kérjük jelezze felénk a forgatás végén az esetleges rendelését. Az utólagos megrendeléseket 20% felárral tudjuk teljesíteni. Bekerülés a rendszerbe Interjúalanyaink maximum 5 személyt ajánlhatnak a figyelmünkbe, ezek alapján döntünk a további meghívottak személyéről. ​ Szalóczy Pál konferálja fel a filmeket Kazinczy-díjas, újságíró, riporter, rádió és tévébemondó, MR és MTV ikonikus hangja. Jellegzetes orgánuma tette különösen alkalmassá a bemondói hivatásra, emellett narrátori és információs szövegek bemondását is leggyakrabban ő végezte el, emiatt hallani a hangját többek közt a budapesti metró, valamint a magyarországi vasúti pályaudvarok tájékoztató hangjaként. Harminc évig volt a Magyar Rádió és Televízió bemondója és hírolvasója ​ További információ Az elkészült filmet a forgatás alkalmával minden esetben helyben levetítjük. Pótforgatásra nincs lehetőség. Kérjük legyen pontos mivel óránként forgatunk. Bankkártya méretű lézergravírozott pendrive Fémbevonatú pendrive-on adjuk át a Full-HD filmeket. A pendrive bársony dobozát egyedileg gravírozzuk. (opcionális) Egy emlék a sok közül Buzánszky Jenő 2011 . május 23. -án forgattunk Buzánszky Jenővel, 49-szeres magyar válogatott labdarúgóval. Szalóczy Pál konferálja fel a filmeket Kazinczy-díjas, újságíró, riporter, rádió és tévébemondó, MR és MTV ikonikus hangja. Forgatási kérdőív Minta filmek Videó lejátszása

 • Szerzői jogok | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Szerzői jogi alapfogalmak Szerzői jogok ​ © A weboldalainkon bemutatott filmek, képek, adatok és szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak! Tilos bámely elem, beleértve az egész adatbázist, szöveget, képeket, filmeket a PlusTvNews előzetes engedélye nélkül felhasználni, tárolni, többszörösíteni, és/vagy azt harmadik személy számára elérhetővé tenni. A szerzői jogok megsértése bűnvádi eljárást foganatosít. ​ ____________________ ​ https://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jog/szerzoi-jogi-alapfogalmak Módosítva: 2020. december 3. ​ ​ Mi a szerzői jog? ​ A szerzői jog részesíti védelemben az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat, valamint - az ún. kapcsolódó jogok révén - a felhasználásukhoz kapcsolódó teljesítményeket. A szerzői jog egyik alapvető célja a szellemi alkotás ösztönzése. Ennek jegyében ismer el személyhez fűződő és vagyoni jogokat a szerző javára. A szerzői művek felhasználásának ellenértékét jelentő jogdíjak ellentételezik a szerzői, alkotói ráfordításokat. A szerzői alkotások jogi oltalma a hazai kulturális ipar működésének és fejlődésének elemi feltétele, ezáltal munkahelyek, vállalkozások, befektetések védelmét is jelenti. Számos iparág épül a szerzői jogi védelemre, így pl. a zeneipar, a könyvkiadás, a rádiós- és televíziós műsorszolgáltatás, a szoftveripar, a filmgyártás. ​ Mit véd a szerzői jog, milyen típusú művek részesülhetnek szerzői jogi védelemben? ​ A szerzői jogról szóló alapján a szerzői jogi védelem az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat, ún. műveket illeti elsősorban (pl. szépirodalmi művek, zeneművek, filmalkotások, festés, szobrászat útján létrejött alkotások), de védelmet biztosít olyan műtípusok esetében is, mint a szoftverek, illetve az adatbázisok. 1999. évi LXXVI. törvény Szerzői jogi védelem alatt áll továbbá más szerző művének átdolgozása, ha annak szintén egyéni és eredeti jellege van, feltéve persze, hogy az eredeti mű szerzője az átdolgozáshoz hozzájárult.Az átdolgozás szabályai vonatkoznak az ún. feldolgozásra vagy fordításra is, feltéve, hogy ezek eredményeként új mű jön lére. Fontos továbbá, hogy a szerzői joghoz kapcsolódó ún. szomszédos jogi teljesítmények is védelmet élveznek, ilyenek az zenészek, színészek előadásai, a hangfelvételek és a rádió- és televízió-szervezetek műsorai is. ​ ​ Mi alapján illeti meg a műveket a szerzői jogi védelem? ​ A szerzői jogi védelmet az alkotásnak az egyéni, eredeti jellege alapozza meg. A szerzői jogi védelem feltétele, hogy a mű egyéni, eredeti jellegű alkotás legyen. Az egyéni jelleg akkor áll fenn, ha az adott körülmények között lehetőség van többféle kifejezési módra és ezek közül a szerző egyéni módon valósítja meg, hozza létre alkotását. Az eredetiség azt jelenti, hogy a művet maga a szerző alkotta meg és nem egy már korábban létező alkotás egyszerű másolatáról van szó. Az egyéniségre, eredetiségre vonatkozó követelmény tehát az alkotás kifejezésmódjára, az alkotásban foglalt gondolatok, információk megjelenítésére tekintettel áll fenn. A szerzői jogi védelem tárgya minden esetben a gondolatok egyéni-eredeti formába öntése, nem maga az annak alapjául szolgáló tartalom. A szerzői jogi oltalom formavédelmet jelent: a megfogalmazás egyediségét védi. A szerzői jogi védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől, illetve az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettőlsem [Szjt. 1.§ (3) bekezdése]. Tehát nincsen jelentősége a szerzői jogi védelem szempontjából annak, hogy különleges kreativitás vagy művészi színvonal jellemzi-e az alkotást - az alkotás "minősége" ugyanakkor természetesen befolyásolhatja a kizárólagos "gazdasági/piaci értéket", hasznosíthatóságot. ​ Hogyan keletkezik a szerzői jogi védelem? ​ A szerzői jogi védelem automatikusan, a mű létrejöttétől kezdve, a törvény erejénél fogva jön létre. Nincs tehát szükség az iparjogvédelem területén ismert hatósági eljárásra, azaz a jogi védelem keletkezésének nem feltétele, hogy a művet valahová bejelentsék, vagy bárhol nyilvántartásba vegyék. A szerző kérheti azonban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától művének , amely alapján kiállított tanúsítvány - bár önmagában szerzői jogi védelmet nem keletkeztet - bizonyítja, hogy a nyilvántartásba vett mű az akkori tartalommal létezett. önkéntes nyilvántartásba vételét ​ Akkor áll egy alkotás szerzői jogi védelem alatt, ha fel van tüntetve rajta a C jel? ​ Nem, a szerzői jogi védelem az egyes műveket keletkezésüktől kezdve automatikusan megilleti - amennyiben azok egyéni-eredeti jellegűek. A C (=copyright) jel feltüntetésének önmagában nincsen semmilyen joghatása - gyakorlati funkciója mindössze az, hogy az alkotás olvasója/megtekintője tudomást szerezhet arról, hogy a szerző jogait fenntartja, tehát az adott mű felhasználásához engedélyt kell kérni. A hozzá kapcsolódóan feltüntetett információ továbbá eligazítást adhat arról, hogy a felhasználáshoz szükséges engedélyért kihez kell fordulni. ​ Meddig tart a művek szerzői jogi védelme és mikortól lehetnek szabadon felhasználhatók? ​ A szerzői művet a szerzői jog csak meghatározott ideig védi, ez azt jelenti, hogy az alkotás a szerző életében és halálát követő hetven éven át részesül védelemben, ez a védelmi idő. (Szjt. 31.§). Ezt a hetven évet a szerző - illetve ha a műnek több szerzője van, akkor az utolsóként elhunyt szerzőtárs - halálát követő év első napjától kell számolni. Ha pedig a szerző ismeretlen, a védelmi idő a mű első nyilvánosságra hozatalát követő év első napjától kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a védelmi idő elteltét követően a mű közkinccsé válik, azaz azt bárki engedély nélkül felhasználhatja. Fontos megjegyezni, hogy az elhunyt szerző emlékét sértő magatartás ellen a védelmi idő lejártától függetlenül felléphet az örökös vagy az érintett közös jogkezelő, illetve érdek-képviseleti szervezet, ha a magatartás sértené a szerző névfeltüntetési jogát. ​ Milyen jogok illetik meg a szerzőt? ​ A szerzői jog a mű szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a mű felhasználására fő esetekben csak a szerző engedélyével kerülhet sor. Felhasználás pl. egy színdarab előadása vagy egy zeneszám internetre való feltöltése illetve lejátszása stb. A felhasználásokért a szerzőt fő esetben ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. A törvényben foglaltak szerint a következő felhasználásokhoz kapcsolódóan szükséges a szerző engedélyét kérni (e felhasználások testesítik meg tehát a szerző vonatkozó jogait): ​ a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §), b) a terjesztés (Szjt. 23. §), c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §), d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §), e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §), f) az átdolgozás (Szjt. 29. §), g) a kiállítás (Szjt. 69. §). ​ Az Szjt. nem csak a szerzői műveket, hanem a felhasználások lehetséges módjait is csak példálózva sorolja fel. E felsoroláson kívül léteznek egyéb típusú, nem nevesített felhasználási módok is, hiszen az Szjt. általánosságban mondja ki 16. §-ának (1) bekezdésében, hogy a szerzőnek a szerzői jogi védelem alapján a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólagos joga van. Ezek gyakorlása esetében is ugyanúgy szükséges a szerző engedélyének beszerzése, mint a törvényben felsorolt felhasználásokkor. A személyhez fűződő jogok az alábbiak: ​ a) a mű nyilvánosságra hozatalának joga b) a szerző névfeltüntetési joga c) a mű egységének védelme. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok az II. és III. fejezetében találhatók. Szjt. ​ Hogyan használható fel más műve / hogyan szerezhető engedély egy mű felhasználására? ​ A szerzői jogi védelem kapcsán összefoglalóan leírható, hogy amennyiben egy bizonyos irodalmi, művészeti vagy tudományos mű egyéni eredeti jellegű és megalkotója halálától 70 év még nem telt el, akkor felhasználásához engedélyt szükséges kérni alkotójától, kivéve, ha ezt a kötelezettséget a törvény úgynevezett szabad felhasználási esetként kizárta. A szerzői engedélyezési jogosultságok gyakorlása, azaz a szerző műve felhasználásának más részére történő engedélyezése alapvetően két módon valósulhat meg. Az egyik az egyéni engedélyezés útja, mely során a jogosult felhasználási szerződés keretében ad engedélyt műve felhasználására. Ennek feltételeit a szerződő felek a törvény keretei között szabadon állapíthatják meg. Erre az engedélyezésre szerződés, ún. felhasználási szerződés keretében van mód, melyet írásba kell foglalni. A feleknek a felhasználási szerződésben rögzíteniük kell: (i) a mű pontos megjelölését, (ii) a felhasználás módjának (papír alapú vagy digitális többszörözés, terjesztés, internetes hozzáférhetővé tétel), idejének (egy év vagy adott példányszám), területi hatályának (pl. kizárólag Magyarország területe vagy Európa egésze) pontos meghatározását, (iii) a felhasználás ellenértékét (a jogdíj mértékét). A felhasználási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat az V. fejezete tartalmazza. Szjt. Vannak olyan esetek, amikor a felhasználásra nem a szerző ad közvetlenül engedélyt, hanem az engedélyezési jogot a szerző helyett az ún. közös jogkezelő szervezet gyakorolja. Erre általában akkor kerül sor, ha az egyedi engedélyezésre a gyakorlatban nincs mód, például a felhasználások (rádiók általi napi több száz zenei szám lejátszása), vagy a felhasználók nagy száma miatt (vendéglátóipari egységek általi zenelejátszás) és ezért a törvény a szerzők jogainak közös jogkezelés keretében történő gyakorlását előírja vagy erre lehetőséget ad. Jelenleg kilenc közös jogkezelő működik hazánkban. A közös jogkezelő szervezetekről a Hivatal nyilvántartást vezet, amely az alábbi linkre kattintva található meg: . http://kjk.sztnh.gov.hu/ A szerzők nevében történő engedélyezést a jogkezelők is tulajdonképpen szerződéses alapon végzik, de ennek megkötésére nem valamennyi felhasználó tekintetében egyénenként kerül sor. A felhasználás egységes feltételeit és a díjazás mértékét ún. díjszabások írják elő, melyek a gyakorlatban a jogkezelők által megállapított szerződési feltételekként működnek. A közös jogkezelő szervezetek díjszabásait az igazságügyért felelős miniszter a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt lefolytatott véleményezési eljárást követően. hagyja jóvá A közös jogkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az XII. fejezete szabályozza. Szjt. ​ Mikor nem kell engedély a szerzői jog által védett művek felhasználásához? ​ A szerző vagyoni jogai gyakorolhatóságának nem csupán a védelmi idő lejárta képezheti akadályát, hanem az Szjt. által megállapított úgynevezett szabad felhasználási esetek is. E felhasználási esetek megállapításának célja az alkotók és a felhasználó közönség érdekeinek összehangolása. Ez olyan kivételek rögzítése révén történik, melyek esetében a szerzői és kapcsolódó jogi jogosultak általános esetben fennálló jogait adott felhasználó személyére tekintettel (pl. fogyatékos személy, könyvtár, iskolai intézmény) vagy adott felhasználási cél érdekében (pl. oktatás, kutatás) a jogszabály korlátozza. Fontos megjegyezni, hogy szabad felhasználásra csak akkor kerülhet sor, ha adott műpéldány, mellyel összefüggésben a szabad felhasználásra sor kerül, jogszerűen áll a szabad felhasználást végezni kívánó rendelkezésére. Illegális forrásból tehát szabadon felhasználni nem lehet. Az IV. fejezetében felsorolt főbb szabad felhasználási esetek a következők: Szjt. ​ idézés: mű részlete - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki által idézhető. [Szjt. 34. § (1) bek.] átvétel: nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja. [Szjt. 34. § (2) bek.] a mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott mű felhasználásához az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges. [Szjt. 34. § (4) bek.] magáncélú másolat: természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető. Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható. [35. § (1-2) bek.] könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve a köz- és felsőoktatási vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők. [35. § (5) bek.] nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek tájékoztatás céljára - a cél által indokolt terjedelemben - szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a forrást - a szerző nevével együtt - fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul. Az említett művek gyűjteményes kiadásához a szerző engedélye szükséges. [36. § (1) bek.] Egyes művek az időszerű, napi eseményekről való tájékoztatás céljára - a cél által indokolt terjedelemben - szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a forrást - a szerző nevével együtt - fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul. [37. §] Ha az előadás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek előadhatók a következő esetekben: ​ ​ a) színpadi mű esetében műkedvelő művészeti csoportok előadásán, kiadott szöveg vagy jogosan használt kézirat alapján, feltéve, hogy ez nem ütközik nemzetközi szerződésbe, b) iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken, c) szociális és időskori gondozás keretében, d) nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeken, e) egyházak, alapcélként vallási tevékenységet végző egyesületek vallási szertartásain és vallási ünnepségein, f) magánhasználatra, valamint alkalomszerűen tartott zártkörű összejövetelen. [38. § (1) bek.] ​ Hogyan lehet felhasználni egy másik mű részletét? Kell-e ehhez a szerző engedélyét kérni? ​ A tudományos gondolatok, vélemények szabad áramlása érdekében a szerzői jog - megfelelő feltételek betartása mellett - szabad felhasználásként engedi az idézést. (Szjt. 34.§). Az idézés feltételei a következők: ​ csak a mű részletét lehet felhasználni; célhoz kötöttség, azaz az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben lehet idézni; az idézésnek is az eredeti szöveghez hűnek kell lennie; fel kell tüntetni a forrást (és az ott megjelölt szerzőt); idézni csak saját műben lehet. Fontos, hogy képző-, fotó- és iparművészeti alkotások esetében nem megengedett az idézés, azaz csak a szerző engedélyével közölhető egy műalkotás részlete. Az idézésnek a szerzői jogi szabályokon túl minden tudományágban megvan a maga elfogadott szabályrendszere, amelyre szintén érdemes figyelemmel lenni. ​ Kitől kell engedélyt kérnem, ha olyan művet szeretnék felhasználni, amelynek a szerzője ismeretlen, illetve nincsen tudomásom tartózkodási helyéről? ​ Vannak esetek, amikor a jogosult(ak) felkutatása nem jár eredménnyel. Amennyiben a mű szerzője ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, akkor a mű árva műnek minősül. Az árva művek egyes felhasználásai engedélyezését a Hivatal végzi. Az Szjt. 41/B. §-ának (1) bekezdése alapján a Hivatal - a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj megállapítása mellett - felhasználási engedélyt ad kérelemre annak, aki a felhasználási szerződés megkötése érdekében a szerző felkutatására az érintett műtípus és a felhasználási mód figyelembevételével megtette az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket, és a szerző felkutatása nem járt eredménnyel. A felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól, Magyarország területére terjed ki, nem kizárólagos, át nem ruházható, további felhasználási engedély adására és a mű átdolgozására nem jogosít. Az árva művekre vonatkozó szabályozásról részletesen az alábbi linkre kattintva tájékozódhat: http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-v... Segítséget nyújthat a jogutódok felkutatásában a Hivatal honlapján elérhető . Az árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelem és tájékoztató ismertető szintén elérhető a fenti oldalon. kutatási adatbázis ​ Hogyan lehet fellépni az ellen, aki engedély nélkül használ fel szerzői jog által védett művet? ​ Abban az esetben, ha megsértik szerzői jogainkat - például a művet engedély és jogdíjfizetés nélkül használják fel - számos lehetőség létezik, hogy a szerző megfelelő elégtételt kapjon. Peren kívüli eszközök A jogsértővel szembeni fellépéskor érdemes a peren kívüli eszközöket igénybe venni, amellyel rövidebb idő alatt van lehetőség a sérelem orvosolására. Egyik ilyen lehetőség lehet a bírósági eljárást megelőzően egy felszólító levél küldése, amely tartalmazhat együttműködésre irányuló felajánlást, vagy az adott felhasználás abbahagyására való felszólítást. Lehetséges továbbá, hogy a jogsértőnek felhasználási szerződés megkötését ajánlja fel a szerző. További lehetőség az ún. közvetítői eljárás (mediáció) igénybevétele. A mediáció a fennálló vita békés rendezését jelenti. Ebben az eljárásban egy semleges harmadik személy, a közvetítő (mediátor) segíti elő az egyezség kötését. A mediáció előnye, hogy a bírósági eljáráshoz képest alacsonyabb költséggel jár, illetve gyorsabb és hatékonyabb módot nyújt a jogvita megoldására. Polgári jogi jogérvényesítés A szerző, akinek a szerzői jogi védelem alatt álló művét engedélye nélkül felhasználják (és a felhasználás nem tartozik a szabad felhasználás körébe), a jogsértővel szemben az Szjt. 94. §-ának (1) bekezdésében felsorolt alábbi polgári jogi igényeket támaszthatja: ​ követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállított dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését; a polgári jogi felelősség szabályai szerint továbbá kártérítést követelhet [Szjt. 94.§ (2) bek.]. Polgári per esetében a keresetlevél benyújtása a törvényszékekhez történik [a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 20.§ (3) bek. aa) alapján ] ​ Büntetőjogi jogérvényesítés ​ Szerzői jogsértés esetén büntetőjogi szankciók is alkalmazhatók a jogsértővel szemben. A szerzői jogok megsértéséhez kapcsolódó ügyekben nyomozóhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) jár el, ott tehető feljelentés is. Büntető feljelentést a NAV-nál - Budapesten a NAV Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál, vidéken pedig a NAV helyileg illetékes regionális bűnügyi igazgatóságánál (elérhetőségek: ) - lehet tenni. http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/bunugy/elerhetosegek A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a szerzői jogok megsértése vonatkozásában az alábbi tényállásokat tartalmazza: ​ Bitorlás (Btk. 384. §) Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §) Védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §) Jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387.§). A szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrány okozása esetén szabálysértésnek minősül. (2012. évi II. tv. 238/A.§) Vámjogi jogérvényesítés ​ Az Európai Unión kívülről érkező jogsértő termékek elleni küzdelem egyik meghatározó eszköze a vámeljárás, azon belül is a vámhatósági intézkedés iránti kérelem benyújtása az illetékes vámszervhez és az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló alapján. 371/2004. (XII.26.) Korm. rendelet Internetes jogsértés elleni speciális eszköz - értesítési-eltávolítási eljárás Ha a szerzői jogokat internetes közléssel sértik meg, akkor az érintett internet-szolgáltatóval javasolt kapcsolatba lépni. Az ún. értesítési-eltávolítási eljárás keretében ugyanis rövid úton elérhető, hogy a jogsértő tartalomhoz való hozzáférés megszűnjön. Az eljárás főbb elemei az alábbiak: ​ a jogosult a jogsértés észlelésekor teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítést küld a tárhelyszolgáltatónak, amelyben pontosan meghatározza, hogy az eltávolítás kérelme milyen jogokat sértő információra irányul; a szolgáltató ezt követően 12 órán belül köteles megszüntetni a hozzáférést a jogsértő tartalomhoz - erről 3 napon belül értesítve a tartalomszolgáltatót, aki ezzel kapcsolatban kifogással élhet (hogy ti. az általa feltett tartalom nem volt jogsértő); a kifogás alapján a tárhelyszolgáltatónak a tartalom visszahelyezéséről kell rendelkeznie; a jogosult a visszatételről szóló tájékoztatás átvételétől számított 10 munkanapon belül polgári eljárást indíthat, illetve büntető feljelentést tehet. Az eljárás részleteit az 13. §-a szabályozza. elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • Jogi információk | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Működésünk jogi háttere Jogi információk ​ NAIH sz: 139012/2018 NMHH sz: BJ/4500-2/2018 SZTNH sz: 004570 SZTNH védjegy 229.605 Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelési tájékoztató GDPR rendelet Felhasználási feltételek Cookie használatunk Képmás jogok Szerzői jogok Szabad felhasználás ​ ​ ​ ® Nemzeti védjegy "Videó Portré Magyarország Videós Arcképcsarnoka" megjelölés nemzeti védjegyoltalom alatt áll. © Teljes tartalom jogvédett, másolása tilos. Védjegyoltalmunk vagy a megsértése, bűnvádi eljárást foganatosít. > szerzői jogok Jogérvényesítés ​

 • Rólunk | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Platformunk Rólunk Zártkörű online közösségi filmrendszer ​ Forgatásainkat 2010 évben kezdtük. Munkánk erdeménye a világ legnagyobb portréfilm sorozata, egyben a világ legnagyobb életpálya filmgyűjteménye. Történetünk. ​ filmjeink zártkörűen online érhetőek el riportalanyaink opcionálisan használhatják platformunk reklámmentes minden eszközre optimalizált lejátszás HD minőségben külön archiváljuk a filmeket A létrehozott média platformunk nagy segítséget nyújthat mindenkinek a személyes és üzleti kapcsolatteremtések terén, hiszen pontos és hiteles képet kaphat a filmeken szereplő egyénekről. Egyben egy értékes ami a magyarság folyamatos tenni akarását és megújulását mutatja be a jelennek és az utókornak.​ kortörténeti dokumentum, ​ Filmes dramaturgiánk átöleli a riportalanyaink teljes életét, összefoglalva a pályafutásukat a szülői háztól a jelenig. A motivációk előtérbe kerülnek, ennek fényében mutatjuk be az élet állomásait. Fő motívumunk a gyökereiből induló fa, mint az élet jelképe. Bemutatjuk a sikereket és a nehézségeket is, lényeg a küldetéstudat ábrázolása. A film végén a család vagy hobby is szóba kerül. Film mintáink. ​ Számos biográfia született eddig könyvek formájában, de egyik sem volt annyira maradandó, mint a digitális média világa, ami egyben teljes képet ad az adott egyénről, valamint a felvételek minőségromlás nélkül fennmaradnak a jelennek és az utókornak. ​ Olyan személyeket mutatunk be, akiknek a hivatástudata, személyisége és tenni akarása példa értékű a jelenben. A zárt rendszerünkbe lehet bekerülni. meghívás alapján ​

 • Vélemények | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Rólunk mondták Vélemények (48) ​ „Az alkotói szabadság a legnagyobb gyönyör, ez meglátszik a munkájukon. Köszönet a figyelmességért, kedvességért és az egész eseményért” Rost Andrea A világ leghíresebb operaházainak ünnepelt szopránja. Számos elismerés, köztük a Kossuth- és Prima Primissima-díj birtokosa, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. ······· "Értékes anyag született, profi körülmények között. Sok köszönet a létrehozóknak!" Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt kitüntetettje, számos nagysikerű film megalkotója és szereplője. ······· „Magyarország Videós Arcképcsarnoka egy darabka örökkévalóságot teremtett számomra. A platform egy profi módon felépített film alapú életpálya bemutató közösségi rendszer” Dr. Karinthy Márton Kossuth-díjas színházrendező, író, színigazgató. Karinthy Ferenc író fia, Karinthy Frigyes unokája. ······· „Csodálatosnak tartom a kezdeményezést mely bemutatja korunk prominenseit, mert ezáltal az utókor képet alkothat a mai jelenünkről. Gratulálok és egyben köszönöm szépen a forgatást" Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari díjas színésznő, operetténekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Gödöllő díszpolgára. ······· „Köszönöm a kitűnő stábnak, hogy ilyen névsorban szerepelhet a nevem és a portré filmem" Pászthy Júlia Erzsébet és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő ······ ​ Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Engedje meg, hogy most 2020 elején miután megkaptam Önöktől 8 év után a 2. színvonalas Videó Portré filmemet megköszönjem rendkívül értékes munkájukat. Teszem ezt annak ellenére, hogy sem most 2020-ban, sem 2012-ben nem jelentkeztem Önöknél, hanem számomra meggyőző módon Önök javasolták a filmkészítést. Igazuk lett. Meggyőződtem arról, hogy nemcsak a fogadtatás volt baráti, jó légkörű, hanem a munkaszervezés és filmforgatás is világszínvonalú, alaposan előkészített. Jellemző volt munkájukra a közvetlenség, a szakszerűség, a pártpolitika mentesség, a magyar tehetség bemutatása. Ez a helyzet megkönnyítette számomra, aki a gyorsan fogyatkozó 56-os Pesti Srácok generációjához tartozok, hogy a legkényesebb kérdésekben is –mint pl. 56, Trianon, az európai integráció vagy szakmám a turizmus szerepe- a legőszintébben nyilatkozzak mindkét interjúmban. Ezért hangsúlyoztam pl. most Trianon 100. évfordulóján, hogy a békediktátum még meglévő káros következményeit kizárólag békés eszközökkel, nemzeti összefogással lehet megoldani. Nem szabad lebecsülni az eddig elért eredményeket és továbbra is törekedni kell valamennyi szomszédos országgal a baráti kapcsolatok fejlesztésére. Ennek természetesen alapvető feltétele a magyar nemzeti kisebbségek törvényes jogainak, autonómiájának biztosítása az Európai Unió normáinak megfelelően. Ehhez szerény mértékben mindnyájan saját területünkön hozzájárulhatunk. Meggyőződésem, hogy ebben az Önök munkája is nagyon fontos sok más értékes feladatuk mellett. Így közösen elérhetjük, hogy fiaink, lányaink, unokáink is boldogabb Közép-Európában és Magyarországon ébredjenek. Mi pedig Fentről örömmel integetünk. Mindehhez kívánok Önöknek is további sok sikert és jó egészséget. Őszinte Nagyrabecsüléssel és Tisztelettel Dr. Czeglédi József Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület és 56-os Dialógus Bizottsága Elnöke köztársasági elnöki 56-os Emlékérem tulajdonosa Közgazdaságtudományok kandidátusa ······· Kellemes meglepetést okozott a megkeresésük. Öröm olyan profi csapattal dolgozni, mint amilyen az Önöké. Egy kicsit visszarepítettek engem az időben, a szerkesztő ügyes irányítása sok emléket újra előhozott bennem. Az ilyen adattár létrehozása nagyon jó ötlet volt, élővé teszi az utókor számára a történelmet. Hiszen mi mástól lehet érthetőbb egy korszak, mint az élő tanúk beszámolóiból, a személyes benyomásokból. Ha ez már korábban is létezett volna, talán a történelem néhány részlete ma másképp lenne értékelve. Köszönöm a lehetőséget. Kazatsay Zoltán Közlekedés építőmérnök Az Európai Bizottság első magyar főigazgató-helyettese ······· ​ Megcsörrent a telefonom. Kellemes alt hang invitált a stúdiójukba, részletes ismertetője, majd E-levélváltásunk megjelenésre késztetett. Beléptem a visszafogottan elegáns rezidenciába. Szabó Gizella kedves alakja fogadott, majd szinte azonnal jött az első meglepetés, egy különleges, a nevemre szóló "Tanúsítvány". Ez már a fogadtatás csimborasszója számomra. Alig helyezkedtem el a kényelmes díványon, belépett a másik helyiségből Both Ferenc, aki rövid bemutatkozást követően bizonyította "tökéletes felkészültségét belőlem". Ismertette a programot, ami számomra olyan újdonságként hatott, amilyet eddig egyetlen televíziónál se tapasztalhattam. Mindent pontosan tudott, ami egy videó portré elengedhetetlen momentuma. Együtt léptünk be a felvételi helyiségbe. Újabb rövid beszélgetés, ami valójában inspirációként hatott rám. Semmi kérdés, semmi megvezetés, amivel felébresztette bennem az "alvó oroszlánt". Bemutatkozásomat követően felhőtlen improvizációval teltek a percek a kamera előtt. A végső villanás pozitív megnyilvánulás Önöktől: azonnal visszanézhettem a teljes felvételt kényelmes körülmények között. Szimpatikus az, ahogy bemutatják egymásnak az érkező és távozó vendégeiket. Köszönöm, köszönöm és felsőfokú gratuláció! bikafalvi Máthé László Zoltán, regényíró ​ ······· ​ Hálásan köszönöm munkájukat, melyhez ezúton is szívből gratulálok. A videó maga is egy remekmű, a koncepciója, felépítés, hangulata és még sok egyéb alapján, de ami számomra ennél is többet jelentett, az a gondolatébresztés, a felismerés saját magammal, az identitásommal kapcsolatban. A mai rohanó világban tesszük a dolgunkat nap mint nap, de oly kevésszer tekintünk vissza a múltunkba kellő tudatossággal és legfőképp oly ritkán fogalmazzuk meg szavakkal, akár hangosan kimondva, hogy honnan jöttünk, mit kaptunk, mit hozunk magunkkal, hol vagyunk és hova tartunk, hogy kikkel tartunk arra. Tudjuk, érezzük, de kimondani mégis más és ez az amit ritkán teszünk. Munkájukhoz további sok sikert és kitartást kívánok! Üdvözlettel, alelnök, művészeti vezető - Magyarországi Japán Tea Egyesület / Urasenke Tankokai Hungary Association Rajzó-Kontor Kornélia ​ ······· ​ Ezúton is köszönöm a forgatás élményét, perfekcionálták a metódust és a gyártási folyamatot, közben megtartva a munka személyes, emberi jellegét. Le a kalappal, 100% profizmus! Dr. Pacher Tibor a magyar Holdprogram megálmodója Leader Team Pulispace / CEO ······· ​ Az Önök által szerkesztett Archívum fontos vállalkozás, és egyben küldetés, mivel ebben a jelenre fókuszáló korban a jövő nemzedékeihez szól. A kiválasztott személyek a magyar társadalom különböző szektoraiból kerülnek ki, így az Archívum átfogja a tágabb értelemben vett kultúra szinte teljes körét, nemcsak a tudomány, a művészet, hanem a gazdaság és a politika területén sikeresen tevékenykedőket is. Ezek az emberek sokfélék, de egy valami összekapcsolja őket, ez pedig az, hogy munkájukkal értéket teremtettek és kivívták a közösség megbecsülését. A személyes siker mértéke különböző lehet, de a portréfilmek ennél többet mutatnak meg; az emberi történetekben megjelenő példamutatás üzeneteit és a személyiséget. Ez az Archívum ötven év múlva válik igazán jelentőssé, amikor a történészek hitelt érdemlő információkat keresnek majd a kutatott korról, vagy egy-egy jeles személyről. Az elbeszélt magántörténelem és történelmi tapasztalat naplókban, levelekben, beszélgetésekben marad fenn. A magam és minden leendő kutató nevében is előre köszönetet szeretnék mondani Szerkesztőségüknek azért a munkáért, amit itt és most végeznek! Megtiszteltetés volt számomra, hogy bekerültem az Önök által készített portréfilmmel Magyarország Videós Arcképcsarnokába. Ezúton is szeretném megköszönni a forgatás során tapasztalt humánus és szakszerű hozzáállásukat, és azt a profizmust, amellyel a filmet létrehozták! Tisztelettel, ​ Dr. Gáspár Gabriella Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézete Szociológiai Tanszékének habilitált egyetemi docense ······· ​ Köszönet illeti Önöket, hogy a kezdettől a film létrejöttéig biztatást, törődést éreztem személyem körül. Ez a tapintat sokat segített abban, hogy összességében oldottan, elégedetten távozhattam. Sokat spekuláltam azon hazafelé, hogy milyen varázsvesszővel készítik a filmeket, de feladtam hamarosan. Egy a fontos, hogy ennek a tudásnak a birtokában vannak! Üdvözlettel, ​ Komárom Város Önkormányzat Képviselő Hamrák Zsófia ······· Minden szempontból igényes, magas szintű alkotómunkának, profinak tartom, amit végeznek. Csakis felső fokon lehet említeni, értékelni. Lenyűgöző a szervezésük, a megálmodott célok és azok megvalósítása közötti összhang, s hozzá a legmodernebb technikai kivitelezés. Tiszta szívből gratulálok értékmentő, magas szellemiségű gyüjteményükhöz, a jelenlegi világnak is, a jövőnek is példát adó, a jövendő nemzedékeket megszólítő munkájukhoz. Különleges élmény volt, hatalmas megtiszteltetés, hogy bekerülhettem a meghívottak közé, s az utánunk érkezőknek üzenhettem néhány gondolatot a kézírás értékeiről. Isten áldása kisérje munkájukat! Köszönettel és tisztelettel, ​ Kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási tanácsadó W. Barna Erika CEREG-Grafológiai Akadémia alapítója és vezetője ······· Gondos előkészítés után, nagyon jó technikai feltételek mellett figyelmes, barátságos légkörben készült a felvétel. ​ Próder István Vegyészmérnök Várpalotai Vegyészeti Múzeum nyugalmazott igazgatója ······· Nagyon kedves, családias hangulatot teremtettek. A szerkesztőség maximálisan felkészülten, rám koncentrálva fogadott. Megkönnyítették számomra a felvétel menetét, vezérfonalat adtak a kezembe a beszélgetés során. Kényelmes, nyugodt, harmonikus miliőben telt az ott töltött idő. Megtisztelő, hogy egy válogatott, kiemelkedő életpályával rendelkező társaság tagja lehetek. Az elkészült filmek minősége és széles skálája is azt bizonyítja, hogy egy különleges palettával, egy egyedülálló kezdeményezéssel találkozhatunk az archívumon keresztül. Őrzik, védik, gondozzák, egy-egy, a saját szakterületén kiemelkedő alkotó személy gondolatat, habitusát, személyiségének jegyeit és stílusát. Igazi élmény lehet az elkészült anyagok teljes hosszának megtekintése. Köszönöm, hogy részese lehettem! Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus és táncpedagógus Blaskó Borbála ······· Gratulálok a teljesítményhez, az elhivatottsághoz. Mindannyian a jövőért dolgozunk ami a jelen és a múlt - mégha töredékes - ismerete nélkül nem megy. ​ Prof. Dr. Molnár F. Tamás Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának egyetemi tanára és a győri Petz Aladár kórház mellkassebésze ······· Köszönöm a lehetőséget az alkotóknak és a jelölőmnek is, ehhez a remek kezdeményezéshez pedig szívből gratulálok. Büszke vagyok arra hogy ennek a munkának részese lehettem. ​ Hannauerné Szabó Anna Innowear-Tex Kft. ügyvezető-tulajdonosa VOSZ-Textil és Ruházati Szekció elnöke ······· ​ Rendkívül kedvesen fogadtak, nyugodt légkört teremtettek, köszönöm a lehetőséget. ​ Dr. Hózsa Éva Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék egyetemi tanára, irodalomtudományok doktora ······· ​ Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek a fantasztikus kezdeményezésnek! Remekül éreztem magam, nagyon kedves és figyelmes volt mindenki! ​ Világbajnok második helyezett, Életműdíjas mesterfodrász Kormány Imréné ​ ······· ​ Hálásan köszönöm múlt heti meghívásukat a rólam szóló felvételhez. Köszönöm a szíves fogadtatást, az alapos tájékoztatást. Jól esett, hogy személyemről is pontos információik voltak. További munkásságukra sok sikert kívánok! Üdvözlettel, Debreceni Egyetem Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola Prof. Dr. Herczeg Pál ​ ······· ​ Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet a studió valamennyi munkatársának az elvégzett munkáért! Ami megragadott a kapcsolatunk során, az a közvetlenség, korrektség és a profizmus. További sikereket kívánok és jó szívvel ajánlom szolgáltatásukat barátaimnak, ismerőseimnek. Tisztelettel, Dandártábornok Sándor Vilmos ​ ······· ​ Köszonom a hatékony és professzionalis felvételt. Még egyszer megköszönöm a munkajukat! Tisztelettel, Professor of physics/& biophysics msá Prof. Dr. Andras Szasz ​ ······· ​ Nagy örömömre szolgált megtisztelő meghívásuk. Külön szeretném kiemelni a teljes csapat munkáját, kedves és okos irányításuk nagyban elősegítette a film elkészítését. Csak szívből gratulálni lehet ezért az ötletért, hogy a múlt század és e század elejei érdekesebb embereket a jövő számára bemutatják. További munkájukhoz sok sikert kívánok! Tisztelettel, Kardiológus Főorvos Dr. Nádas Iván ​ ······· ​ Köszönöm ezt a lehetőséget, valamint a rendkívül kedves és professzionális lebonyolítást. ​ egyetemi docens, PhD ELTE TTK - Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék Dr. Nyitrai Péter ​ ······· ​ Köszönöm a kedves fogadtatást és gördülékeny forgatást. Üdvözlettel, tanszékvezető-helyettes főiskolai tanár BGF KKK | Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Dr. Ternovszky Ferenc ​ ······· ​ Köszönöm, hogy hozzájárulhattam értékes munkájukhoz. Végül köszönöm szépen a szíves fogadtatást, a nagyon kellemes légkört, melyet biztosítottak számomra. Üdvözlettel, CSc, Dr. habil, Prof. Emeritus - Nyiregyházi Főiskola Dr. Székely Gábor ​ ······· ​ Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ebben a programban és emléket állíthattunk annak a szép és eredményes munkának, amiben hazai körülmények között sikerült egy fontos bakteriális anyagcsere folyamatot felderíteni és elismertetni a nemzetközi szakirodalomban. Köszönöm azt a lehetőséget is, hogy más személyekről készült portrékat is megtekinthetem. Ez egy hatalmas és dicséretes vállalkozás a múlt értékeinek megőrzésében, nagyon hasznos lenne, ha idővel szakemberek kiértékelnék ezeket a portrékat és a tanulságokkal segítenék a következő generációk munkáját és fejlődését. További munkájukhoz sok erőt és végül megérdemelt sikert és elismerést kívánok. Üdvözlettel, Kutató biológus Dr. Kocsis Béla ​ ······· ​ Örülök, hogy sikeresen sor került a forgatásra, bár ilyen csapattal mint az Önöké, ez csakis sikeres lehetett! Üdvözlettel, CORVINUS Egyetem Gazdálkodástudományi Dr. Görög Mihály ​ ······· ​ Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy rövid portréfilmben elmondhattam néhány dolgot életemről és életfilozófiámról. Üdvözlettel, MTA Világgazd. Kut.Int. Igazgató JVSZ Elnökségi tagja Prof. Dr. Inotai András ​ ······· ​ Örömmel tettem eleget a felkérésnek és érdekes tapasztalatként értékelem a forgatást. Talán magam számára is hasznos volt kicsit visszatekinteni az eddigi pályámra. Üdvözlettel, Miskolci Egyetem, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék Prof Dr. Kékesi Tamás ​ ······· ​ Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy velem is készítettek interjút. A felvétel úgy technikailag mind emberileg kifogástalanra sikerült. A sok érdekes anyag között tallózva, jó ismerőseimről is érdekes momentumokat tudhattam meg. Üdvözlettel, egyetemi docens, tanulmányi felelős Gyógyszerészeti Intézet Dr. Stampf György ​ ······· ​ Köszönöm a forgatást. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, óriási szakértelemről tettek tanúbizonyságot az előkészítés és a forgatás során. Üdvözlettel, BME - Építőanyagok és Magasépítés Tanszékvezető Dr. Balázs L. György ​ ······· ​ Köszönöm a forgatást. Nagyon profi volt a stáb, szerintem jól is sikerült a film. Szivélyes üdvözlettel, Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnöke Dr. Szabó Sándor ​ ······· ​ A magam részéről öröm és megtiszteltetés volt a forgatás. Az egész nagyon jó gondolat és profi munka. Üdvözlettel és köszönettel, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kara, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék Dr. Bándi Gyula ​ ······· ​ Köszönöm a gördülékeny, tapintatos, figyelmes munkájukat. ​ BME - Út és Vasútép. Tansz. Egy.Doc. Dr. Orosz Csaba ​ ······· ​ Szeretém megköszönni szíves fáradozásukat a beszélgetés, illetve a felvétel elkészítéséért. Megtisztelő számomra, hogy én is szerepelek az Önök által nyilvántartott személyek sorában. Külön szeretném megköszönni a szerkesző Úrnak az igazán kellemes beszélgetést. Szívélyes üdvözlettel, akadémikus, emeritus professzor, a Debreceni Egy. Természettudományi Kar, Kémiai Tanszékcsoportja Fizikai Kémiai Tanszék tanára, az MTA Kémiai Kutató Kp. Anyag- és Környezetkémiai Intézet kutatóprofesszora Prof. Dr. Beck Mihály ​ ······· ​ Köszönöm a forgatást, ami igen kellemes volt és a videó jól sikerült. Üdvözlettel, Hírközlési és Informatikai Tud. Egy. örökös tiszteletbeli elnöke, HUNGARNET Egyesület elnöke Prof. Dr. Zombory László ​ ······· ​ Köszönöm Önöknek, különösen a stábnak a könnyed és udvarias légkörű forgatást, a kitűnő előkészületet és az elismerésre méltó felkészültséget. Üdvözlettel, Tudományos Igazgató Építésügyi Minőségell. Innovációs KHT Dr. Bánky Tamás ​ ······· ​ Köszönet az igazán inspiráló légkörért és a kollégák hozzáértő együttműködéséért. Szívélyes üdvözlettel Széchenyi-díjas magyar botanikus, 1997 és 2002 között az MTA Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója Dr. Borhidi Attila ​ ······· ​ Engedje meg, hogy köszönetet mondjak a Studió munkatársainak gyors, udvarias, kifogástalan munkájukért. Élmény volt Önökkel dolgozni! Köszönettel és szivélyes üdvözlettel, MGYT tiszteletbeli elnöke, SZTE GYTK Gyógyszer-technológiai Intézet Prof. Dr. Erős István ​ ······· ​ Köszönöm a lehetőséget és az élményt, amit nyújtottak nekem a felvétel alkalmával. Olyan környezetet és légkört teremtettek néhány perc alatt, amelyben számomra, mint alany számára a megnyilatkozás és megnyílás szinte természetessé vált. Ismételten köszönöm a megtisztelő alkalmat és lehetőséget. ​ Tanszékvezető, Tessedik Sámuel Főisk.Mezőgazd.Főisk.Kar Dr. Bíró István ​ ······· ​ Kérem tolmácsolja az egész stábnak köszönetemet a velem végzett értő, gondos, empatikus munkájáért. Remélem, mások is elégedettek lesznek az eredménnyel. Köszönettel és üdvözlettel, Ybl-díjas és Europa Nostra díjas belsőépítész Szenes István ​ ······· ​ Megtisztelő volt számomra, hogy ott lehettem. Köszönöm az egész stábnak a meleg fogadtatást és a sok segítséget a forgatás során. Tisztelettel és üdvözlettel, iridológus, gyermekgyógyász, természetgyógyász Dr. Tihanyi István ​ ······· ​ Köszönettel megkaptam a kódot és nagy élvezettel keresem és hallgatom az ismerősőket. További jó és hasznos munkát kívánok. Üdvözlettel, Győr-Moson-Sopron Atlétikai Szövetség elnöke Palla Dénes ······· ​ Köszönöm a hozzáférési kód megküldését számomra. Kétségtelen, hogy nagy értéket képvisel a videotár, amit Ön és munkatársai létrehoztak - egyedi keresztmetszetet ad a társadalom egy jelentős szegmenséről. További sikereket kívánok a videotár továbbépítéséhez. Tisztelettel, MTA Izotópkutató Intézet Prof. Dr.Lázár Károly ​ ······· ​ Köszönöm szépen a megküldött kódot. Kipróbáltam és jól működött. Megnéztem egy matematikus kollégámnak is a portréját, és elmondhatom, hogy nagyon színvonalas és érdekes. A saját portrémmal is meg vagyok elégedve. Örülök, hogy idővel még több más érdekes portrét is meg tudok tekinteni az Önök tényleg impozáns adatbázisából. További sikereket kívánok! Üdvözlettel, BME és Gazdaságtud. Egyetem Természettud. Kar, Matematika Int., Stochasztika Tanszék Dr. Szabados Tamás ​ ······· ​ Nagyon köszönöm a várva-várt, portrék megtekintéséhez szükséges hozzáférési lehetőséget, természetesen a kódot több évre "titkosítottam". A web-oldal létrehozása kiváló ötlet, gondolom minden megszólaltatott riportalany köszönettel veszi ennek elkészítését. Üdvözlettel, ÁOK Népegészségtani Intézet Dr. Dákay Mária ​ ······· ​ Szeretném megköszönni a szívélyes, udvarias és felettébb intelligens fogadtatásukat, professzionális munkájukat. Lenyűgöző, amit alkotnak! Takács Emőke ERI Hungary Európai Kutatási Intézet társalapítója, ügyvezetője és projektigazgatója ······· ​ Szeretném megköszönni a szívélyes, udvarias és felettébb intelligens fogadtatásukat, professzionális munkájukat. Lenyűgöző, amit alkotnak! ​ Takács Emőke ERI Hungary Európai Kutatási Intézet társalapítója, ügyvezetője és projektigazgatója ·······

 • Lista | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  képek / nevek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Magyarország Videós Arcképcsarnoka ® 14.693 portréfilm egy helyen A kereső ékezetek nélkül működik. Kérjük egybe írni a nevet!

 • Elérhetőség | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Elérhetőség Magyarország Videós Arcképcsarnoka ® A világ legnagyobb életpálya filmgyüjteménye Cégünket 2010 évben alapítottuk Több mint 14 ezer portréfilmet készítettünk Bisnode "AA" 2020 minősítésünk - cégek 1,75%-ának érdeme Cégünket 2010 évben alapítottuk 1/6 Minősítéseink Bisnode "AA" 2020 - cégek 1,75% BCP Rating "Kiemelten Megbízható" 2020 ​ Elismerésünk Év Széchenyi Vállalkozása 2018 Díj oklevél​ ​ SSL titkosított adattovábbítás Kapcsolatfelvétel Keresztnév Családnév Email Tárgy Üzenet szövege Küldés Az uzenetet megkaptuk! Ezt a mezőt üresen kell hagyni! PlusTvNews Kft. - online kiadás Székhely: 1 063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. ​ Stúdió: 1055 Budapest, Nyugati tér 6. ​ ​ Telefon: 06-1-445-2164 Telefax: 06-1-700-2760 Mobil: 06-70-935-5745 Email: gizellaszabo@videoportre.hu ​ ​ Cégszám: 01-09-943657 Adószám: 22789730-2-42 NAIH sz: 139012/2018 NMHH sz: BJ/4500-2/2018 SZTNH sz: 004570 ​ SZTNH védjegy 229.605 Both Ferenc Alapító - producer Mobil: 06 20 9673345 Both - Buracu Sonia Alapító - marketing Mobil: 06 70 4303293 Szabó Gizella Titkárságvezető Mobil: 06 70 9355745

 • Minta filmek | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Minta filmek Videó lejátszása Videó lejátszása 23:56 Szinetár Miklós Szinetár Miklós, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színházi, opera-, tévé- és filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház címzetes főigazgatója, a Magyar Televízió egykori elnökhelyettese, a Szinház- és Filmművészeti egyetem professzor emeritusa. Egy felnőtt fiú és egy felnőtt lánygyermek édesapja, 3 unoka büszke nagypapája. Videó lejátszása Videó lejátszása 15:58 Rost Andrea Rost Andrea neve világszerte egyet jelent a legnagyobb szopránszerepek technikai és zenei értelemben is makulátlan megformálásával. Harminc éve debütált az operaszínpadon Gounod Rómeó és Júliájának címszerepében, 25 éve ismerhette meg a milánói Scala közönsége a Rigolettóban, majd A varázsfuvolában, a Figaro házasságában és a Traviatában ünnepelte a publikum. Bejárta a világ nagy operaszínpadait, dolgozott az elmúlt három évtized legjelentősebb karmestereivel. Számos elismerés, köztük a Kossuth- és Prima Primissima-díj birtokosa, a Halhatatlanok Társulatának Örökös Tagja. Videó lejátszása Videó lejátszása 14:22 Magyarország Videós Arcképcsarnoka: Vándorfi László Magyarország Videós Arcképcsarnoka: Vándorfi László A videó a videoportre.hu tulajdonát képezi. Videó lejátszása Videó lejátszása 16:24 Józsa Judit videóportré Magyarország Videós Arcképcsarnoka Videó lejátszása Videó lejátszása 30:13 Dr Varga Zsombor plasztikai sebész Dr Varga Zsombor plasztikai sebész bemutatkozó portéfilmje További információk a honlapon: https://www.drvargazsombor-plasztika.hu Készítette: Magyarország Videós Arcképcsarnoka Videó lejátszása Videó lejátszása 10:59 Oszvald Marika Oszvald Marika, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Gödöllő díszpolgára. Továbbiak betöltése

 • Szakértelem | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Szakértelem élőben Új fejezet veszi kezdetét 10 éve küldetésünk a magyarság emberi és szakmai arcának bemutatása digitális film és internet technológia által Videó lejátszása Facebook Twitter Pinterest Tumblr Link másolása Link másolva!

 • Tonk Emil - webinarium | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Szakértelem élőben online előadás-sorozat, élő webinárium További előadások Biztosítsa előre a helyét a maximált létszámú interaktív webinárium szobában ​ ​ +7 napig visszanézheti az eseményt Tonk Emil előadása PROFIN vagy SEHOGY 2020. Szeptember 10, csütörtök 10:00 ​ Időtartam: 90 perc Lezárva a regisztráció Bruttó: 6.000,- Ft (4.724,- Ft + áfa) bankkártyás fizetés vagy átutalás Előadás témája ​ Mit jelent a profizmus - különösen a mai világban A lojális viselkedés, a jó felkészültség Hogyan legyünk jók a saját területünkön, a hozzáértés A kompetenciák Hogyan tegyünk dolgokat sikeresen Az eredményes együttműködés Hogyan építsünk bizalmat magunkkal és másokkal szemben A bizalom építés mesterfogásai A versenytársakról Hogyan legyünk a legjobb alternatíva A konfliktusok természete és azok kezelése A pozitív gondolkodásmód ​ Tonk Emil ​ 2010-ben beválasztották a Világ 20 Legjobb Üzleti előadója, trénere közé 2013 óta a Mentor Oscar díj birtokosa Számos országban tart tréninget, szemináriumot Számtalan díj és elismerés birtokosa Az Üzleti Akadémia vezetője, a szakma marketing guruként emlegeti A Magyar Marketing Szövetség egyik alapítója, majd 29 évig ügyvezető alelnöke, örökös elnökségi tagja Címzetes egyetemi docens, szakterülete az üzleti kommunikáció személyhez kötődő formái Számtalan vállalkozás számára ad marketingstratégia, szervezetfejlesztés, szervezeti stratégia, tanácsadást Felkért előadója számos üzleti, gazdasági ismereteket oktató felsőfokú intézménynek Rendszeres előadója konferenciáknak, szakmai rendezvényeknek Közel 10.000 előadás és tréning közreműködője Évi több száz előadásával a Top-lista élén áll Szerzője az „Üzleti Patika” című üzletembereknek szóló 7 könyvből álló sorozatnak. Több mint 70 Cd ből álló hanganyaga az üzleti életről szól Az „ Üzletmenet” TV műsor a „ Napközben” (MR 1 ) és a Gazdasági Rádió rádióműsorok gyakori interjú alanya Védnöke számtalan gazdasági- üzleti klubnak, szaklapnak és rendezvénynek Az üzleti életben „Dr. Hogyan”-ként említik További jelzők róla: „az elme élelme”, „a két lábon járó pozitív gondolkodás”, az „emberépítő”, a „sikerkovács” Stílusa, szemléletmódja és sajátos előadásmódja páratlan 30 éve az üzleti élet egyik legkeresettebb előadója Magyarországon ​ Mottói: „Az okos ember a saját tapasztalataiból tanul, a másokéból karriert csinál.” „Akinek a tudás megszerzése drága, és sajnálja rá az időt, vajon számol-e a tudatlanság költségeivel?” Lezárva a regisztráció Bruttó: 6.000,- Ft (4.724,- Ft + áfa) bankkártyás fizetés vagy átutalás