Powered by Smartsupp
top of page

Rólunk mondták

Vélemények (53)

 

Vélemények

„Az alkotói szabadság a legnagyobb gyönyör, ez meglátszik a munkájukon. Köszönet a figyelmességért, kedvességért és az egész eseményért”

 

Rost Andrea

A világ leghíresebb operaházainak ünnepelt szopránja. Számos elismerés, köztük a Kossuth- és Prima Primissima-díj birtokosa, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 

 

·······

 

"Értékes anyag született, profi körülmények között. Sok köszönet a létrehozóknak!"

 

Koltai Róbert

Jászai Mari-díjas színművész, filmrendező, érdemes művész. A Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt kitüntetettje, számos nagysikerű film megalkotója és szereplője. 

 

·······

 

„Magyarország Videós Arcképcsarnoka egy darabka örökkévalóságot teremtett számomra. A platform egy profi módon felépített film alapú életpálya bemutató közösségi rendszer” 

 

Dr. Karinthy Márton

Kossuth-díjas színházrendező, író, színigazgató. Karinthy Ferenc író fia, Karinthy Frigyes unokája. 

 

·······

 

„Csodálatosnak tartom a kezdeményezést mely bemutatja korunk prominenseit, mert ezáltal az utókor képet alkothat a mai jelenünkről. Gratulálok és egyben köszönöm szépen a forgatást"

 

Oszvald Marika 

Kossuth- és Jászai Mari díjas színésznő, operetténekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Gödöllő díszpolgára. 

 

·······

 

„Köszönöm a kitűnő stábnak, hogy ilyen névsorban szerepelhet a nevem és a portré filmem"

 

Pászthy Júlia 

Erzsébet és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő

 

······

"Szimbolikus értékű ajándék, és talán én nem mertem volna magamnak megfogalmazni a „küldetéstudatot”, de az Önök meghívása, és támogató jelenléte ezt megerősíti bennem. Azonban az „egész népemet tanítani” gondolat soha nem volt távol tőlem. A családom a születésnapomon ezzel a József Attila-i idézettel köszöntött, és az általános iskolai osztályfőnököm ezt az Ady idézetet írta az emlékkönyvembe: „Szent lázadások, vágyak, ifjú hitek örökös urának maradni, nem adatik meg mindenkinek…” Tehát teszem a dolgom, ahogy tudom, és ahogy lehet…és köszönöm, a töretlen, lelkiismeretes munkájukat a Videós Arcképcsarnok életben tartásáért. Ez is egy különleges szolgálat."

Tóth Borbála

Klinikai szakpszichológus, családterapeuta

······

Szívből gratulálok a Magyar Rekorder címhez, minden elismerésre méltó az, amit és az, ahogyan működtetik a videós értékmentést. Történelem könyvvé válhat akár néhány év, de főleg néhány évtized után. Isten áldása kísérje, sok-sok erőt kívánok alkotói útjukhoz.  Tisztelettel, üdvözlettel,

 

W. Barna Erika

Lovagkereszttel kitüntetett, európa-hirű grafológus, kutató-iró

······

"MAGYAR REKORDER" cím elnyeréséhez őszinte szívvel gratulálok. Az Önök kiváló szakmai és művészi hozzáértése alkotta meg a világon egyedülálló "Életpálya Gyűjteményt". Köszönet érte!

Dr. Puskásné Oláh Júlia

Népi iparművész, népművészet mestere

······

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Engedje meg, hogy most 2020 elején miután megkaptam Önöktől 8 év után a 2. színvonalas Videó Portré filmemet megköszönjem rendkívül értékes munkájukat. Teszem ezt annak ellenére, hogy sem most 2020-ban, sem 2012-ben nem jelentkeztem Önöknél, hanem számomra meggyőző módon Önök javasolták a filmkészítést. Igazuk lett. Meggyőződtem arról, hogy nemcsak a fogadtatás volt baráti, jó légkörű, hanem a munkaszervezés és filmforgatás is világszínvonalú, alaposan előkészített. Jellemző volt munkájukra a közvetlenség, a szakszerűség, a pártpolitika mentesség, a magyar tehetség bemutatása. Ez a helyzet megkönnyítette számomra, aki a gyorsan fogyatkozó 56-os Pesti Srácok generációjához tartozok, hogy a legkényesebb kérdésekben is –mint pl. 56, Trianon, az európai integráció vagy szakmám a turizmus szerepe- a legőszintébben nyilatkozzak mindkét interjúmban. Ezért hangsúlyoztam pl. most Trianon 100. évfordulóján, hogy a békediktátum még meglévő káros következményeit kizárólag békés eszközökkel, nemzeti összefogással lehet megoldani. Nem szabad lebecsülni az eddig elért eredményeket és továbbra is törekedni kell valamennyi szomszédos országgal a baráti kapcsolatok fejlesztésére. Ennek természetesen alapvető feltétele a magyar nemzeti kisebbségek törvényes jogainak, autonómiájának biztosítása az Európai Unió normáinak megfelelően.

Ehhez szerény mértékben mindnyájan saját területünkön hozzájárulhatunk. Meggyőződésem, hogy ebben az Önök munkája is nagyon fontos sok más értékes feladatuk mellett. Így közösen elérhetjük, hogy fiaink, lányaink, unokáink is boldogabb Közép-Európában és Magyarországon ébredjenek. Mi pedig Fentről örömmel integetünk. Mindehhez kívánok Önöknek is további sok sikert és jó egészséget.

Őszinte Nagyrabecsüléssel és Tisztelettel

 

Dr. Czeglédi József

Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület

és 56-os Dialógus Bizottsága Elnöke

köztársasági elnöki 56-os Emlékérem tulajdonosa

Közgazdaságtudományok kandidátusa

 

·······

 

Kellemes meglepetést okozott a megkeresésük. Öröm olyan profi csapattal dolgozni, mint amilyen az Önöké. Egy kicsit visszarepítettek engem az időben, a szerkesztő ügyes irányítása sok emléket újra előhozott bennem. Az ilyen adattár létrehozása nagyon jó ötlet volt, élővé teszi az utókor számára a történelmet. Hiszen mi mástól lehet érthetőbb egy korszak, mint az élő tanúk beszámolóiból, a személyes benyomásokból. Ha ez már korábban is létezett volna, talán a történelem néhány részlete ma másképp lenne értékelve. Köszönöm a lehetőséget.

 

Kazatsay Zoltán

Közlekedés építőmérnök
Az Európai Bizottság első magyar főigazgató-helyettese

 

·······

Megcsörrent a telefonom. Kellemes alt hang invitált a stúdiójukba, részletes ismertetője, majd E-levélváltásunk megjelenésre késztetett. Beléptem a visszafogottan elegáns rezidenciába. Szabó Gizella kedves alakja fogadott, majd szinte azonnal jött az első meglepetés, egy különleges, a nevemre szóló "Tanúsítvány". Ez már a fogadtatás csimborasszója számomra. Alig helyezkedtem el a kényelmes díványon, belépett a másik helyiségből Both Ferenc, aki rövid bemutatkozást követően bizonyította "tökéletes felkészültségét belőlem". Ismertette a programot, ami számomra olyan újdonságként hatott, amilyet eddig egyetlen televíziónál se tapasztalhattam. Mindent pontosan tudott, ami egy videó portré elengedhetetlen momentuma. Együtt léptünk be a felvételi helyiségbe. Újabb rövid beszélgetés, ami valójában inspirációként hatott rám. Semmi kérdés, semmi megvezetés, amivel felébresztette bennem az "alvó oroszlánt". Bemutatkozásomat követően felhőtlen improvizációval teltek a percek a kamera előtt. A végső villanás pozitív megnyilvánulás Önöktől: azonnal visszanézhettem a teljes felvételt kényelmes körülmények között. Szimpatikus az, ahogy bemutatják egymásnak az érkező és távozó vendégeiket. 

Köszönöm, köszönöm és felsőfokú gratuláció!


bikafalvi Máthé László Zoltán,

regényíró

·······

Hálásan köszönöm munkájukat, melyhez ezúton is szívből gratulálok. A videó maga is egy remekmű, a koncepciója, felépítés, hangulata és még sok egyéb alapján, de ami számomra ennél is többet jelentett, az a gondolatébresztés, a felismerés saját magammal, az identitásommal kapcsolatban. A mai rohanó világban tesszük a dolgunkat nap mint nap, de oly kevésszer tekintünk vissza a múltunkba kellő tudatossággal és legfőképp oly ritkán fogalmazzuk meg szavakkal, akár hangosan kimondva, hogy honnan jöttünk, mit kaptunk, mit hozunk magunkkal, hol vagyunk és hova tartunk, hogy kikkel tartunk arra. Tudjuk, érezzük, de kimondani mégis más és ez az amit ritkán teszünk. Munkájukhoz további sok sikert és kitartást kívánok!

Üdvözlettel, 


Rajzó-Kontor Kornélia
alelnök, művészeti vezető - Magyarországi Japán Tea Egyesület / Urasenke Tankokai Hungary Association

·······

Ezúton is köszönöm a forgatás élményét, perfekcionálták a metódust és a gyártási folyamatot, közben megtartva a munka személyes, emberi jellegét. Le a kalappal, 100% profizmus!

 

Dr. Pacher Tibor

a magyar Holdprogram megálmodója

Leader Team Pulispace / CEO

 

·······

Az Önök által szerkesztett Archívum fontos vállalkozás, és egyben küldetés, mivel ebben a jelenre fókuszáló korban a jövő nemzedékeihez szól. A kiválasztott személyek a magyar társadalom különböző szektoraiból kerülnek ki, így az Archívum átfogja a tágabb értelemben vett kultúra szinte teljes körét, nemcsak a tudomány, a művészet, hanem a gazdaság és a politika területén sikeresen tevékenykedőket is. Ezek az emberek sokfélék, de egy valami összekapcsolja őket, ez pedig az, hogy munkájukkal értéket teremtettek és kivívták a közösség megbecsülését. A személyes siker mértéke különböző lehet, de a portréfilmek ennél többet mutatnak meg; az emberi történetekben megjelenő példamutatás üzeneteit és a személyiséget. Ez az Archívum ötven év múlva válik igazán jelentőssé, amikor a történészek hitelt érdemlő információkat keresnek majd a kutatott korról, vagy egy-egy jeles személyről. Az elbeszélt magántörténelem és történelmi tapasztalat naplókban, levelekben, beszélgetésekben marad fenn. A magam és minden leendő kutató nevében is előre köszönetet szeretnék mondani Szerkesztőségüknek azért a munkáért, amit itt és most végeznek! Megtiszteltetés volt számomra, hogy bekerültem az Önök által készített portréfilmmel Magyarország Videós Arcképcsarnokába. Ezúton is szeretném megköszönni a forgatás során tapasztalt humánus és szakszerű hozzáállásukat, és azt a profizmust, amellyel a filmet létrehozták! 

Tisztelettel,

Dr. Gáspár Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézete Szociológiai Tanszékének habilitált egyetemi docense

 

·······

Köszönet illeti Önöket, hogy a kezdettől a film létrejöttéig biztatást, törődést éreztem személyem körül. Ez a tapintat sokat segített abban, hogy összességében oldottan, elégedetten távozhattam. Sokat spekuláltam azon hazafelé, hogy milyen varázsvesszővel készítik a filmeket, de feladtam hamarosan. Egy a fontos, hogy ennek a tudásnak a birtokában vannak!

Üdvözlettel, 

Hamrák Zsófia
Komárom Város Önkormányzat Képviselő

 

·······

 

Minden szempontból igényes, magas szintű alkotómunkának, profinak tartom, amit végeznek. Csakis felső fokon lehet említeni, értékelni. Lenyűgöző a szervezésük, a megálmodott célok és azok megvalósítása közötti összhang, s hozzá a legmodernebb technikai kivitelezés. Tiszta szívből gratulálok értékmentő, magas szellemiségű gyüjteményükhöz, a jelenlegi világnak is, a jövőnek is példát adó, a jövendő nemzedékeket megszólítő munkájukhoz. Különleges élmény volt, hatalmas megtiszteltetés, hogy bekerülhettem a meghívottak közé, s az utánunk érkezőknek üzenhettem néhány gondolatot a kézírás értékeiről. Isten áldása kisérje munkájukat!

Köszönettel és tisztelettel, 

W. Barna Erika
Kézíráskutató, grafoterapeuta, pályaválasztási tanácsadó

CEREG-Grafológiai Akadémia alapítója és vezetője

 

·······

 

Gondos előkészítés után, nagyon jó technikai feltételek mellett figyelmes, barátságos légkörben készült a felvétel.

Próder István

Vegyészmérnök

Várpalotai Vegyészeti Múzeum nyugalmazott igazgatója

 

·······

 

Nagyon kedves, családias hangulatot teremtettek. A szerkesztőség maximálisan felkészülten, rám koncentrálva fogadott. Megkönnyítették számomra a felvétel menetét, vezérfonalat adtak a kezembe a beszélgetés során. Kényelmes, nyugodt, harmonikus miliőben telt az ott töltött idő. Megtisztelő, hogy egy válogatott, kiemelkedő életpályával rendelkező társaság tagja lehetek. Az elkészült filmek minősége és széles skálája is azt bizonyítja, hogy egy különleges palettával, egy egyedülálló kezdeményezéssel találkozhatunk az archívumon keresztül. Őrzik, védik, gondozzák, egy-egy, a saját szakterületén kiemelkedő alkotó személy gondolatat, habitusát, személyiségének jegyeit és stílusát. Igazi élmény lehet az elkészült anyagok teljes hosszának megtekintése. Köszönöm, hogy részese lehettem!

 

Blaskó Borbála
Harangozó Gyula díjas táncművész, koreográfus és táncpedagógus

 

·······

Gratulálok a teljesítményhez, az elhivatottsághoz.  Mindannyian a jövőért dolgozunk ami a jelen és a múlt - mégha töredékes - ismerete nélkül nem megy. 

Prof. Dr. Molnár F. Tamás 

Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának egyetemi tanára és a győri Petz Aladár kórház mellkassebésze
 

·······

 

Köszönöm a lehetőséget az alkotóknak és a jelölőmnek is, ehhez a remek kezdeményezéshez pedig szívből gratulálok. Büszke vagyok arra hogy ennek a munkának részese lehettem.

Hannauerné Szabó Anna

Innowear-Tex Kft. ügyvezető-tulajdonosa

VOSZ-Textil és Ruházati Szekció elnöke

 

·······

Rendkívül kedvesen fogadtak, nyugodt légkört teremtettek, köszönöm a lehetőséget.

Dr. Hózsa Éva

Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

egyetemi tanára, irodalomtudományok doktora

 

·······

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek a fantasztikus kezdeményezésnek! Remekül éreztem magam, nagyon kedves és figyelmes volt mindenki!

Kormány Imréné
Világbajnok második helyezett, Életműdíjas mesterfodrász

·······

Hálásan köszönöm múlt heti meghívásukat a rólam szóló felvételhez. Köszönöm a szíves fogadtatást, az alapos tájékoztatást. Jól esett, hogy személyemről is pontos információik voltak. További munkásságukra sok sikert kívánok!

Üdvözlettel, 


Prof. Dr. Herczeg Pál
Debreceni Egyetem
Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola 

·······

Engedjék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet a studió valamennyi munkatársának az elvégzett munkáért! Ami megragadott a kapcsolatunk során, az a közvetlenség, korrektség és a profizmus. További sikereket kívánok és jó szívvel ajánlom szolgáltatásukat barátaimnak, ismerőseimnek.

Tisztelettel,


Sándor Vilmos
Dandártábornok

·······

Köszonom a hatékony és professzionalis felvételt. Még egyszer megköszönöm a munkajukat! 

Tisztelettel, 


Prof. Dr. Andras Szasz
Professor of physics/& biophysics msá

·······

Nagy örömömre szolgált megtisztelő meghívásuk. Külön szeretném kiemelni a teljes csapat munkáját, kedves és okos irányításuk nagyban elősegítette a film elkészítését. Csak szívből gratulálni lehet ezért az ötletért, hogy a múlt század és e század elejei érdekesebb embereket a jövő számára bemutatják. További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Tisztelettel,


Dr. Nádas Iván
Kardiológus Főorvos

·······

Köszönöm ezt a lehetőséget, valamint a rendkívül kedves és professzionális lebonyolítást. 

Dr. Nyitrai Péter
egyetemi docens, PhD
ELTE TTK - Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

·······

Köszönöm a kedves fogadtatást és gördülékeny forgatást. 

Üdvözlettel,


Dr. Ternovszky Ferenc
tanszékvezető-helyettes főiskolai tanár 
BGF KKK | Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék

·······

Köszönöm, hogy hozzájárulhattam értékes munkájukhoz. Végül köszönöm szépen a szíves fogadtatást, a nagyon kellemes légkört, melyet biztosítottak számomra. 

Üdvözlettel, 


Dr. Székely Gábor
CSc, Dr. habil, Prof. Emeritus - Nyiregyházi Főiskola

·······

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ebben a programban és emléket állíthattunk annak a szép és eredményes munkának, amiben hazai körülmények között sikerült egy fontos bakteriális anyagcsere folyamatot felderíteni és elismertetni a nemzetközi szakirodalomban. Köszönöm azt a lehetőséget is, hogy más személyekről készült portrékat is megtekinthetem. Ez egy hatalmas és dicséretes vállalkozás a múlt értékeinek megőrzésében, nagyon hasznos lenne, ha idővel szakemberek kiértékelnék ezeket a portrékat és a tanulságokkal segítenék a következő generációk munkáját és fejlődését. További munkájukhoz sok erőt és végül megérdemelt sikert és elismerést kívánok.

Üdvözlettel,


Dr. Kocsis Béla
Kutató biológus

·······

Örülök, hogy sikeresen sor került a forgatásra, bár ilyen csapattal mint az Önöké, ez csakis sikeres lehetett!

Üdvözlettel,


Dr. Görög Mihály
CORVINUS Egyetem Gazdálkodástudományi

·······

Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy rövid portréfilmben elmondhattam néhány dolgot életemről és életfilozófiámról. 

Üdvözlettel,


Prof. Dr. Inotai András
MTA Világgazd. Kut.Int. Igazgató 
JVSZ Elnökségi tagja 

·······

Örömmel tettem eleget a felkérésnek és érdekes tapasztalatként értékelem a forgatást. Talán magam számára is hasznos volt kicsit visszatekinteni az eddigi pályámra.

Üdvözlettel,


Prof Dr. Kékesi Tamás
Miskolci Egyetem, Metallurgiai és Öntészeti Tanszék

·······

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy velem is készítettek interjút. A felvétel úgy technikailag mind emberileg kifogástalanra sikerült. A sok érdekes anyag között tallózva, jó ismerőseimről is érdekes momentumokat tudhattam meg.

Üdvözlettel,


Dr. Stampf György
egyetemi docens, tanulmányi felelős 
Gyógyszerészeti Intézet 

·······

Köszönöm a forgatást. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, óriási szakértelemről tettek tanúbizonyságot az előkészítés és a forgatás során.

Üdvözlettel,


Dr. Balázs L. György
BME - Építőanyagok és Magasépítés Tanszékvezető

·······

Köszönöm a forgatást. Nagyon profi volt a stáb, szerintem jól is sikerült a film. 

Szivélyes üdvözlettel,


Dr. Szabó Sándor
Magyar Gyógyszerészi Kamara tiszteletbeli elnöke

·······

A magam részéről öröm és megtiszteltetés volt a forgatás. Az egész nagyon jó gondolat és profi munka. 

Üdvözlettel és köszönettel,


Dr. Bándi Gyula
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog-és Államtudományi Kara,  Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék 

·······

Köszönöm a gördülékeny, tapintatos, figyelmes munkájukat.

Dr. Orosz Csaba
BME - Út és Vasútép. Tansz. Egy.Doc. 

·······

Szeretém megköszönni szíves fáradozásukat a beszélgetés, illetve a felvétel elkészítéséért. Megtisztelő számomra, hogy én is szerepelek az Önök által nyilvántartott személyek sorában. Külön szeretném megköszönni a szerkesző Úrnak az igazán kellemes beszélgetést.

Szívélyes üdvözlettel,


Prof. Dr. Beck Mihály
akadémikus, emeritus professzor, a Debreceni Egy. Természettudományi Kar, Kémiai Tanszékcsoportja Fizikai Kémiai Tanszék tanára, az MTA Kémiai Kutató Kp. Anyag- és Környezetkémiai Intézet kutatóprofesszora 

·······

Köszönöm a forgatást, ami igen kellemes volt és a videó jól sikerült.

Üdvözlettel,


Prof. Dr. Zombory László
Hírközlési és Informatikai Tud. Egy. örökös tiszteletbeli elnöke, HUNGARNET Egyesület elnöke 

·······

Köszönöm Önöknek, különösen a stábnak a könnyed és udvarias légkörű forgatást, a kitűnő előkészületet és az elismerésre méltó felkészültséget.

Üdvözlettel,


Dr. Bánky Tamás
Tudományos Igazgató  
Építésügyi Minőségell. Innovációs KHT 

·······

Köszönet az igazán inspiráló légkörért és a kollégák hozzáértő együttműködéséért.

Szívélyes üdvözlettel


Dr. Borhidi Attila
Széchenyi-díjas magyar botanikus, 1997 és 2002 között az MTA Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója

·······

Engedje meg, hogy köszönetet mondjak a Studió munkatársainak gyors, udvarias, kifogástalan munkájukért. Élmény volt Önökkel dolgozni!

Köszönettel és szivélyes üdvözlettel,


Prof. Dr. Erős István
MGYT tiszteletbeli elnöke, SZTE GYTK Gyógyszer-technológiai Intézet 

·······

Köszönöm a lehetőséget és az élményt, amit nyújtottak nekem a felvétel alkalmával. Olyan környezetet és légkört teremtettek néhány perc alatt, amelyben számomra, mint alany számára a megnyilatkozás és megnyílás szinte természetessé vált. Ismételten köszönöm a megtisztelő alkalmat és lehetőséget.

Dr. Bíró István
Tanszékvezető, Tessedik Sámuel Főisk.Mezőgazd.Főisk.Kar 

·······

Kérem tolmácsolja az egész stábnak köszönetemet a velem végzett értő, gondos, empatikus munkájáért. Remélem, mások is elégedettek lesznek az eredménnyel. Köszönettel és üdvözlettel,


Szenes István
Ybl-díjas és Europa Nostra díjas belsőépítész

·······

Megtisztelő volt számomra, hogy ott lehettem. Köszönöm az egész stábnak a meleg fogadtatást és a sok segítséget a forgatás során. 

Tisztelettel és üdvözlettel,


Dr. Tihanyi István
iridológus, gyermekgyógyász, természetgyógyász 

·······

Köszönettel megkaptam a kódot és nagy élvezettel keresem és hallgatom az ismerősőket. További jó és hasznos munkát kívánok.

Üdvözlettel,


Palla Dénes
Győr-Moson-Sopron Atlétikai Szövetség elnöke

 

·······

Köszönöm a hozzáférési kód megküldését számomra. Kétségtelen, hogy nagy értéket képvisel a videotár, amit Ön és munkatársai létrehoztak - egyedi keresztmetszetet ad a társadalom egy jelentős szegmenséről. További sikereket kívánok a videotár továbbépítéséhez. 

Tisztelettel, 


Prof. Dr.Lázár Károly
MTA Izotópkutató Intézet 

·······

Köszönöm szépen a megküldött kódot. Kipróbáltam és jól működött. Megnéztem egy matematikus kollégámnak is a portréját, és elmondhatom, hogy nagyon színvonalas és érdekes. A saját portrémmal is meg vagyok elégedve. Örülök, hogy idővel még több más érdekes portrét is meg tudok tekinteni az Önök tényleg impozáns adatbázisából. 

További sikereket kívánok!

Üdvözlettel, 


Dr. Szabados Tamás
BME és Gazdaságtud. Egyetem Természettud. Kar, Matematika Int., Stochasztika Tanszék 

·······

Nagyon köszönöm a várva-várt, portrék megtekintéséhez szükséges hozzáférési lehetőséget, természetesen a kódot több évre "titkosítottam". A web-oldal létrehozása kiváló ötlet, gondolom minden megszólaltatott riportalany köszönettel veszi ennek elkészítését. 

Üdvözlettel, 


Dr. Dákay Mária
ÁOK Népegészségtani Intézet

·······

Szeretném megköszönni a szívélyes, udvarias és felettébb intelligens fogadtatásukat, professzionális munkájukat. Lenyűgöző, amit alkotnak!

Takács Emőke

ERI Hungary Európai Kutatási Intézet társalapítója, ügyvezetője és projektigazgatója

 

·······

Kedves Film- és Ötletmenedzser Úr!

 

Emlékezetes és lám, milyen jólsikerült közös alkotásunkat örömmel megkaptam, aminek ötletét, megvalósítását és  "öröktulajdonra" elküldését nagyon szépen köszönöm. 

Hát, nehéz és küzdelmes életre születtünk és teljesítményünket sosem tudták felszabadítani igazán, az újabb felülmúlások sem. De legalább mindez az Ön, és Önök jóvoltából örök monumentumként, választékos, igen értékes és hiteles Társaságban fennmarad. Köszönöm szépen, mert - szállóige, hogy - nem múlik el, akit el nem felejtenek....akiket örök életre teremtettek....

Janus Pannonius kantátámból citálva magát, az európai nagy magyar Költőt: "Ezt a dicsőséget  ó, hagyd meg a költőnek irigység, rossz akarat..."

 

Baráti és megértő, művésztestvéri köszönettel,

Prof. Dr. Károly Róbert

zeneszerző-karmester, egyetemi magántanár

·······

bottom of page