tanusitvany_0.jpg

Tanúsítvány

Küldetésnyilatkozat és
MINTA
A filmforgatás alkalmával kiállítandó tanúsítvány mintája.