Keresési találatok

70 találat erre: „ ”

 • Adatvédelem | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  GDPR - Nyilatkozat Adatkezelés Megfelelősége Kapcsán Adatvédelmi nyilatkozat ​ Alulírott, ​ Cégnév: PlusTvNews Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. as. 2 Cégjegyzékszám: 01 09 943657 Adószám: 22789730-2-42 Képviselő: Both Ferenc György ügyvezető Telefonszám: 06-1-445-2164 E-mail cím: ferencboth@videoportre.hu Honlap: www.videoportre.hu ​ (továbbiakban: PlusTvNews Kft.) a társaságunkkal szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük: ​ Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a és hozzá tartozó weboldalakat és platformot használó felhasználókkal, mint ügyfelekkel a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően szerződéses kapcsolatban áll. Társaságunk egyedi szerződés alapján szerződéses kapcsolatban áll a Megrendelőkkel. www.videoportre.hu Társaságunk az ügyfelek és megrendelők személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a PlusTvNews Kft-n kívül más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési céllal együtt kerül közlésre. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a Társaságunk Általános Szerződési Feltételeiben és Adatkezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, az internetes kereskedelem szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. torvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. torvény speciális rendelkezéseire. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi — szerződött - és jövőbeni szerződő - Partnerünktől is. Nyilatkozunk, hogy a PlusTvNews Kft. mindent megtesz — az adatkezelés megkezdése előtt — annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével, vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját. Az adatkezelés során a PlusTvNews Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogot. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek. ​ Budapest, 2021. 01. 20. PlusTvNews Kft.

 • Filmjeink | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  14.575 portréfilm 5.343 órányi filmanyag 14.575 portréfilm 109 terabyte archívum 5.343 órányi filmanyag 10+ évnyi forgatás 109 terabyte archívum 10+ évnyi forgatás 14.693 5.387 109 10+ 1 portréfilm órányi filmanyag terabyte archívum évnyi forgatás online platform képek / nevek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z névkereső Magyar szellemi ereklye A világ legnagyobb életpálya filmgyüjteménye Aján Tamás, Andrásfalvy Bertalan, Baka András, Balázs Fecó, Balázs János, Balázsovits Lajos, Balogh László, Balogh Levente, Balzsay Károly, Baranyi Ferenc, Baráth Etele, Bálint András, Bánáti János, Bárándy György, Bárándy Péter, Beck György, Benedek Miklós, Benke László, Benkó Sándor, Benkő László, Békesi László, Blaskó Péter, Bod Péter Ákos, Bodnár András, Bogsch Erik, Böjte Csaba, Bőzsöny Ferenc, Buffó Rigó Sándor, Buzánszky Jenő, Csapó Gábor, Csákányi Eszter, Csepregi Éva, Csiszár Imre, Csonka András, Csókay András, Csukás István, Csurka László, Czeizel Endre, Dávid Ibolya, Dékány Sarolta, Dörner György, Duray Miklós, Egri János, Esterházy Antal, Esztergályos Cecília, Erőss Zsolt, Fellegi Ádám, Fábián László, Finta József, Font Sándor, Freund Tamás, Gerendai Károly, Gógl Árpád, Grétsy Lászlő, Grosics Gyula, Gryllus Dániel, Györgyi Kálmán, Gyulay Zsolt, Halász Judit, Hámori Ildikó, Horváth Charlie, Huszti Péter, Jordán Tamás, Kamuti Jenő, Karda Beáta, Karinthy Márton, Kemény Dénes, Keveházi Gábor, Koltai Róbert, Koltay Gergely, Komár László, Komlósi Ildikó, Konok Tamás, Koós János, Kopp Mária, Kovács Árpád, Kozma Imre, Kubik Anna, Kupa Mihály, Kútvölgyi Erzsébet, Láng Annamária, Lomnici Zoltán, Lovász László, Lukács Gyöngyi, Markó Béla, Maróth Miklós, Medveczky Ádám, Mikó István, Mocsai Lajos, Mucsi Zoltán, Nemcsák Károly, Németh Szilárd, Nógrádi György, Oberfrank Pál, Oszvald Marika, Palkovics László, Pálinkás József, Parragh László, Pataky Attila, Patrubány Miklós, Péterfalvi Attila, Popper György, Portisch Lajos, Ráday Mihály, Reviczky Gábor, Réthelyi Miklós, id. és ifj. Richter József, Rippel Ferenc és Viktor, Rost Andrea, Rubovszky András, Sallay András, Schmidt Mária, Schweitzer József, Sótonyi Péter, Straub Elek, Sugár András, Szabó Bence, Szacsvay László, Szakály György, Szakonyi Károly, Szalóczy Pál, Szász Jenő, Székhelyi József, Szili Katalin, Szinetár Miklós, Szőcs Géza, Tahi Tóth László, Takács Ildikó, Tokody Ilona, Tonk Emil, Trokán Péter, Uhrik Dóra, Varga Miklós, Várszegi Asztrik, Vekerdy Tamás, Vizi E. Szilveszter..... és sokan mások a Kárpát medencéből. Teljes ABC lista. ​ Videó lejátszása

 • Böjte Csaba - webinarium | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Szakértelem élőben online előadás-sorozat, élő webinárium További előadások Biztosítsa előre a helyét a maximált létszámú interaktív webinárium szobában ​ ​ +7 napig visszanézheti az eseményt Böjte Csaba előadása Jónak lenni jó! 2020. Szeptember 17, csütörtök 10:00 ​ Időtartam: 90 perc Lezárva a regisztráció Bruttó: 6.000,- Ft (4.724,- Ft + áfa) bankkártyás fizetés vagy átutalás Előadás témája ​ Elmélkedés a jelen világ dolgairól Tiszta lélekkel embernek megmaradni Hogyan éljük az életünk békében önmagunkkal és másokkal Mitől szép a világ ​ Böjte Csaba ​ Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Jelenleg 2500 gyermekről gondoskodik intézményeiben és további százakról nevelőszülői rendszerben. Böjte Csaba civilként autóvillamossági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, egy évig élt, és dolgozott bányászként a Hargitában. Ezzel a döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi pályára készült. Édesapja költő volt, s egy verse miatt a Ceaușescu-rezsim bírósága hét évi börtönre ítélte, ahonnan négy és fél év múlva szabadult ki. A börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében szabadulása után másfél hónappal meghalt. Csabának ez alapvető momentum volt annak megértésében, hogy a baj nem az emberben, hanem a tudatlanságban lakozik. Ennek hatására döntötte el, hogy pap lesz. A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után, 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg. Az árvákat befogadó ferences szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is. Az alapvető életfeltételeken kívül (szállás, ruha, étel stb.) taníttatásukkal is foglalkozik, amibe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik. Nem kevesen egyetemre is bejutnak közülük. ​ Elismerések Magyar Örökség díj (2002) Év embere díj (2004) Aphelandra Díj (2005) Sütő András-díj (2007) A Pannon Példakép alapítvány díja (2008) A Százak Tanácsa által alapított Haza Embere díj első kitüntetettje (2008) 2010-ben Zajzoni Rab István Dij Négyfaluban (Erdély, Brassó megye) A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010) Az Európai Parlamenttől 2011 júniusában Európai Polgári Díj (Civi Europaeo Praemium) Giesswein Sándor Emlékbizottság, Giesswein-emlékérem (2012) Magyar Szabadságért díj (2015) Boldog gyermekekért, boldog családokért díj (2018) Pro Cultura Hungarica díj (2019) Makovecz Imre-díj (2019) ​ ​ ​ Lezárva a regisztráció Bruttó: 6.000,- Ft (4.724,- Ft + áfa) bankkártyás fizetés vagy átutalás

 • Történetmesélés | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Storytelling Történetmesélés A Storytelling - Történetmesélés napjainkban a menedzsment-tudományok és a marketing kulcsfogalma lett. Filmjeink történetmesélésre épülnek. Storytelling A történetmesélés ereje a marketingkommunikációban A marketingkommunikáció egyik „újra felfedezett”, modern eszközének számít. Számos vállalat alkalmazza a történetmesélést a vállalati megjelenítés, a termékek ismertetésének hatékony eszközeként. A történetek hozzánk szólnak, érzelmeinkre hatnak, és így meggyőzőbben kommunikálhatóak a termékekkel kapcsolatos információk. A fogyasztók a nekik szóló történetek hatására „érintettebbé” válnak, és ezért nagyobb valószínűséggel kötődnek az adott szervezethez. Tanulmány letöltése Dr. MÁTYÁS JUDIT - Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, egyetemi adjunktus, nyelvész (Phd), marketing (MBA) Szakmai önéletrajz ​ Köszönjük a szerzőnek, hogy tanulmányát a rendelkezésünkre bocsátotta. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ További gondolatok a témában: - Webshark Blog Miért kell a storytelling? És mitől működik a történet Könyvajánló CARMINE GALLO Storytelling - A történetmesélés ereje vagy HVG könyvek Online E-könyv könyv megrendelése A hatékony kommunikáció alapját az üzleti életben is a történetek képezik. Akár konferencián tartunk előadást, akár befektetők előtt prezentáljuk az ötletünket, vagy épp az ügyfeleinket szólítjuk meg – hallgatóságunkat elsősorban nem adathalmazokkal, hanem hiteles és érzelmeket kiváltó történetekkel tudjuk meggyőzni. A storytelling elismert szakértője, Carmine Gallo legújabb könyvében ehhez nyújt segítséget mintegy ötven kiváló történetmesélő, többek között Steve Jobs, Richard Branson, Sheryl Sandberg és Oprah Winfrey példáján keresztül. Az inspiráló előadóktól megtanulhatjuk a storytelling alapelveit és technikáit, továbbá praktikus tippeket kapunk, hogy minél jobb történetmesélőkké váljunk. Carmine Gallo kommunikációs coachként kiemelkedően sikeres vállalatok felső vezetőinek segít a kifinomult storytelling-technikák elsajátításában. Ügyfelei közé tartozik a Cisco, a Coca-Cola, az Intel, a Microsoft és a Walmart. Keresett előadó és népszerű publicista, a Gallo Communications Group alapítója. Számos bestseller, köztük A TED-előadások, a Steve Jobs a prezentáció mestere és a Steve Jobs az innováció mestere szerzője. Feleségével, Vanessa Gallóval és két lányukkal a Kalifornia állambeli Pleasantonban élnek.

 • Élő előadás | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Szakértelem élőben online előadás-sorozat, élő webinárium Előadások és árak Biztosítsa előre a helyét a maximált létszámú interaktív webinárium szobában. Regisztrációjával +7 napig visszanézheti az eseményt. ➽ Történetünk Videó lejátszása Facebook Twitter Pinterest Tumblr Link másolása Link másolva!

 • Bemutatkozó filmünk | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Bemutatkozó filmünk Új fejezet veszi kezdetét 10 éve küldetésünk a magyarság emberi és szakmai arcának bemutatása digitális film és internet technológia által Videó lejátszása Facebook Twitter Pinterest Tumblr Link másolása Link másolva!

 • Képek feltöltése | Magyarország Videós Arcképcsarnoka

  Lépések 1. Rendezze az összes feltöltendő képet egy mappába. 2. A kék gomb segítségével jelölje ki az összes képet (Shift gomb + kijelölés). 3. Ezt követően a rendszer a nevét és az email címét fogja kérni (Your name, Your email). 4. Elindul a képek felöltése egyenként. 5. Zöld pipa jelzi a teljes feltöltés végét. (videó)

 • Felhasználási feltételek | Magyarország Videós Arcképcsarnoka | Videó Portré

  Felhasználási feltételek Felhasználási feltételek A PlusTvNews Kft. tulajdonában lévő weboldalak használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át. ​ Szervereink által rögzített információk ​ Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl, személyes adatnak minősülhetnek. ​ Spamming, elektronikus reklám levelek ​ A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik az ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig a felhasználó kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését. ​ A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok ​ A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például kapcsolatfelvétel, elelőfizetés, vagy egyéb akció igénybevétele). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben meghatározott (NAV-értesítés, adónyilvántartás) célra veszünk igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére az üzemeltető automatikusan és visszaállíthatatlan módon megsemmisíti. ​ Linkek ​ Szolgáltatásaink olyan kapcsolódási pontokat (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. ​ A felelősség kizárása ​ Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Beleegyezek, hogy nem nyilatkozok vagy küldök sértegető, obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó, vagy bármely más olyan tartalmat, illetve anyagot, amely mások személyhez fűződő jogait, szerzői jogait vagy egyéb módon törvényt, illetve jogszabályt sért. Nem küldök továbbá olyan anyagot sem, mely ellentétes az általános közízléssel. Az oldal szerkesztői nem vállalnak felelősséget a hozzászólások és egyéb tartalmak elküldése, feltöltése során fellépő technikai problémákért! A videók megtekintésekor, valamint az online közvetítések során a PlusTvNews Kft. szerkesztősége nem vállal felelősséget a megtekintés/közvetítés során felhasználói oldalon fellépő esetleges technikai problémákért. Az PlusTvNews Kft. videó lejátszások, közvetítések során a változtatás jogát fenntartja! ​ Szerzői jogok ​ A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. ​ Vegyes rendelkezések ​ Az üzemeltető jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weblapot időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen. ​ Előforduló hibák ​ A honlapon megjelenített információk kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok naprakész mivoltáért a PlusTvNews Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. ​